Kastrering

Vid kastrering opereras äggstockar och livmoder bort på katthonan. På hanar opereras testiklarna bort och sädesledaren skärs av. Vid kastration förlorar katten sin könsdrift och katten kan inte längre para sig. Katthonor slutar även löpa efter en kastration. Kastrering är det vanligaste ingreppet, för både han- och honkatter i Sverige.

Läs mer om kastrering av katt

Sterilisering

Sterilisering är extremt ovanligt att det görs i Sverige. Vid en sterilisering skärs äggledarna av hos honkatter och sädesledaren på hankatter. Katten blir steril men har kvar sin könsdrift och kan fortfarande para sig. Katthonor kan fortsätta löpa efter en sterilisation.