Det finns P-piller för katter, men det är sällan en bra långsiktig lösning eftersom det ökar risken för elakartade juvertumörer och livmoderinflammation. P-piller kan medföra en del biverkningar och är inte heller ett helt säkert preventivmedel. Det är mycket viktigt att inte ge p-piller till en honkatt som kan vara dräktig eftersom det kan ge missbildningar hos fostren. P-piller ska inte heller ges till icke-könsmogna katter då det påverkar deras tillväxt och utveckling.

Hur fungerar det med p-piller till katter?

P-piller ges som tablett en gång per vecka. Intervallet kan behöva justeras, fråga din veterinär. P-piller innehåller hormoner som hämmar äggstockens funktion och därmed förhindrar löpbeteende, ägglossning, befruktning och dräktighet. P-piller för katter är receptbelagt.

Fördelar med p-piller

Att dräktighet kan undvikas tillfälligt. Till exempel om du har en katt som ska användas i avel, men inte just nu. Då kan du använda p-piller för att undvika dräktighet under en kortare period för att sedan kunna avla på katten igen.

Nackdelar med p-piller för katter

Risken för biverkningar är relativt stor och för många katter passar det inte alls. De bör inte heller ges under en längre period. P-piller bör endast ges till helt friska djur. Dräktiga eller digivande katter och katter med livmodersjukdomar, diabetes eller problem med lever eller bukspottkörteln är exempel där p-piller inte ska ges.

Riskerna med oönskad dräktighet är även relativt stora trots p-piller. Tabletterna måste ges regelbundet. Om katten exempelvis inte kommit hem dagen tabletten ska tas eller att ägaren glömmer bort att ge tabletten så ökar risken för att det blir oönskade kattungar ändå. Även att katten kräks upp tabletten och du som ägare inte ser det är en riskfaktor.

Biverkningar av p-piller för katter

P-piller ger bland annat en ökad risk för livmoderinflammation, juvertumörer, tillväxt av juvervävnad och diabetes. Diskutera därför med din veterinär och gör gärna en hälsokontroll av din katt i samband med att du startar din katt på p-piller.