En fertil hankatt som är utekatt kan snabbt ge upphov till många kullar med oplanerade kattungar. Även om kattungar är fantastiskt söta så är de svåra att hitta nya hem till, och risken är stor att resultatet blir ännu fler hemlösa katter och onödigt lidande. Om du inte är uppfödare och planerar att använda din katt i avel är det därför viktigt att du kastrerar den. Gärna i god tid innan din hankatt blir för gammal.

Så märker du att din hankatt är könsmogen

Ett tydligt tecken på att din hankatt blivit könsmogen är att urinen börjar lukta extra starkt. Om du har innekatt kan detta märkas av tydligt då en hankatt som blir könsmogen ofta börjar bevaka och markera sitt revir mer intensivt. Markerar reviret gör hankatterna bland annat genom att skvätta urin.

Fördelar med att kastrera din hankatt

  • Inga oönskade kattungar i grannskapet
  • Kastrerade hanar tenderar att hålla sig närmare hemmet
  • Många hankatter blir lugnare och jämnare i humöret
  • Kastrerade hankatter hamnar inte i slagsmål om sitt revir i samma utsträckning som fertila hankatter

Så går en kastrering till

På en hankatt är det ett enkelt ingrepp. Katten sövs och är oftast som vanligt igen några dagar efter ingreppet. Just eftersom ingreppet är mindre på en hankatt än på en honkatt kostar det också mindre än att kastrera en honkatt.