Symtomen kommer framför allt från huden i form av klåda. Allra vanligast är att klådan uppstår i ansiktet, benen, armhålorna och på tassarna. I enstaka fall kan inandade allergener leda till symtom från luftvägarna eller till att bara huden i öronen drabbas av klåda. För att atopi ska uppstå måste hunden tidigare ha kommit i kontakt med de ämnen, allergener, som den reagerar på. Vid kontakten med ämnen som hunden är känslig mot, bildas antikroppar och när hunden på nytt kommer i kontakt med dessa ämnen uppvisas en allergisk reaktion.

Allergener vid atopi

Ämnen som kan uppträda som allergener vid atopi är olika slags pollen, husdamm och husdammkvalster, svampsporer, djur- och människoepitel (mjäll). Atopisk allergi uppträder oftast när hunden är mellan ett och tre år gammal. Atopi är till viss del ärftlig då man slagit fast att djur som drabbats är genetiskt disponerade att överreagera på olika ämnen.

Säsongsbunden allergi

Ofta är symtomen, i vart fall till en början, säsongsbundna. De ämnen som hunden uppvisar reaktion mot kanske främst förekommer under vissa delar på året. Hunden kan sedan utveckla atopisk allergi mot fler luftburna ämnen och allteftersom allergin blir mer omfattande, kommer hunden att ha symtom under större delar av året.

Klåda vanligt symtom

För människor leder inandningsallergier i regel till symptom från lungor och luftvägar, till exempel astma. Vid atopisk allergi hos hund är det främsta symtomet i regel klåda. Klådan kan vara generell eller uppstå på speciella områden. Några hudförändringar syns till en början inte, men om hunden tillåts klia sig så uppkommer ofta skador som kan bli infekterade. Dessa självförvållade skador försvårar diagnosen.

Hudtest ställer diagnos

Veterinären kan göra ett hudtest då små mängder av olika allergener injiceras i huden. Efter ca 20 minuter läser man av de olika injektionsställena och genom att bedöma de olika ansvällningarna kan man avgöra vilka ämnen som hunden visar en positiv reaktion på.

Kvalster och pollen besvärligt

I den mån det är möjligt bör man undvika att en atopisk hund kommer i kontakt med de allergener som den reagerar på. Det kan dock vara svårt då de flesta atopier i Sverige orsakas av husdamm och husdammskvalster, som finns i varje hem. Om man städar ofta och undviker dammsamlande material så kan man underlätta hundens tillvaro. Allergi mot pollen kan också vara besvärligt då ju pollen är tämligen svårt att undvika.

Behandling av atopi

Vid konstaterad atopi kan man även ge kortison, antingen i perioder eller på mer regelbunden basis. Man kan också göra en hyposensibilisering, vilket innebär att hunden under en längre tid injiceras med små doser av det atopiframkallande allergenet. Successivt ökas dosen och detta leder ofta till att känsligheten minskar eller upphör. Ca 70% av hundar som lider av atopi kan bli symtomfria genom denna behandling.