Vid foderintag bryts fodret ner i beståndsdelar i tarmen och integreras med andra ämnen efter upptaget genom tarmslemhinnan. Vid fodermedelsallergi går det därför inte att göra hudtester för att utreda orsaken till allergin. Det enda sättet att komma till rätta med en foderallergi, är genom att sätta hunden på diet för att utröna vad som orsakar allergin.

Man ger då hunden en diet komponerad av icke allergena vegetabilier och en köttsort som hunden aldrig ätit tidigare (eller endast ätit någon enstaka gång), till exempel älgkött. Denna diet och vatten av god kvalitet ska ges till hunden under en period av minst åtta veckor. Under denna period får absolut ingenting utöver dieten ges till hunden! Om hunden blir bättre under testperioden så kan man förlänga perioden ytterligare några veckor för att se om hunden bli symtomfri.

Provocera med olika ämnen

Därefter görs en så kallad provokationsutfodring. Man har fortfarande testdieten som bas men ger vid isolerade tillfällen annan föda som man vill utvärdera om hunden reagerar på. Det kan till exempel vara andra sorters kött, vitaminer, olika sorters fisk, ägg eller mjölk. Det kan också vara ett helfoder som man vill se hur hunden reagerar på.

Man provar att ge en ny produkt i taget och ger bara produkten vid ett tillfälle. Efter varje tillfälle ska man sedan vänta i fem dagar, dels för att en eventuell reaktion ska hinna försvinna och dels för att reaktionen ibland kan dröja ett par dagar. Därpå kan man prova att ge hunden nästa produkt. På det här sättet kan man prova ut en diet eller ett helfoder som hunden tål.

Kontaktallergi

Om ett ämne, allergen, som hunden är allergisk mot kommer i kontakt med hundens hud så bildas antikroppar hos hunden. Nästa gång som detta ämne kommer i kontakt med hundens hud, uppstår en allergisk reaktion. Det är antikropparna som reagerar på allergenet och normalt ger det upphov till hudrodnad och klåda.

Utredning genom uteslutning

För att utreda vad det är som hunden reagerar på så får man helt enkelt prova sig fram. Ofta kan det vara till hjälp att kontrollera på vilka områden på kroppen som hunden uppvisar reaktioner. Om hunden blir röd runt halsen kan det finnas anledning att tro att han är allergisk mot det nickel som finns i halsbandet.

Om hunden får hudförändringar och klåda på kroppens undre område, så kanske hunden är allergisk mot det material som den ligger på. Allergi mot vissa plastmaterial och vattenskålar visar sig i regel som kliande förändringar kring nosen och ansiktet. I dessa fall kan orsaken till allergin lätt undanröjas och hunden blir symtomfri.