Område: Hund Om Atopi

Pollen - plåga för allergiska hundar

Med våren kommer också pollen. För allergiker är det en tuff tid och idag vet vi att också hundar kan lida av pollenallergi. 

Artiklar
Hudproblem hos hund - tecken på allergi

Kerstin Bergvall är en av Sveriges fem veterinärer med specialistkompetens inom dermatologi, det vill säga hud. Att vara specialist på hudsjukdomar innebär ett arbete som handlar mycket om allergier. 

Artiklar
Luftburen allergi hos hund och hudtest När hunden inandas sådana ämnen som den tidigare bildat antikroppar mot, uppkommer en form av allergi som kallas atopi. För att kunna ställa diagnosen atopisk allergi görs ett hudtest hos veterinären. Artiklar
Allergi hos hund Om hunden uppvisar allergiska symtom så kan det vara en utdragen process att utreda vilken typ av allergi hunden har och vad den är allergisk mot. Artiklar