Vikt, muskler och foder påverkar livslängden

I den nyligen publicerade studien, genomförd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med brittiska och schweiziska kolleger, konstateras nämligen att bibehållen muskelmassa i kombination med en låg ökning av fettmassan med ökad ålder är relaterat till ett långt friskt liv hos labradorer.

För att få behålla din hund i livet under lång tid ska du som ägare med andra ord se till att den inte blir överviktig, ge den bra foder och se till att den hålls vältränad. 

Så gick studien till

Den genomsnittliga livslängden hos labrador retriever är ungefär 12 år. I studien har man jämfört en grupp om 39 labradorer med tre kontrollgrupper från tidigare studier av samma ras. Studien påbörjades 2004 och avslutades i september 2015 då den sista hunden i gruppen uppnådde den aktningsvärda åldern 17,9 år.

Hundarna i studien utfodrades med bra foder och hölls i lagom hull och de fick relevant vård, omvårdnad och skötsel. Dessa hundar levde längre än hundarna i kontrollgrupperna. Nästan 90 % uppnådde 12 års ålder, jämfört med 30 % av hundarna i kontrollgrupperna. Dessutom blev 28 % av dem mer än 15,6 år gamla, vilket bedöms som mycket långlivat.

Läs hela studien här