Att träna en hund är en systematisk och successiv process. Kenth förklarar att det handlar om att sätta på sig belöningsglasögonen.

– Mycket av hundträning handlar nämligen om att lära sig se önskvärda beteenden och belöna dem, säger han.

Tänk igenom

Lättast blir det om du sätter upp kriterier på vilket sätt, hur länge eller hur snabbt din hund ska utföra något för att få sin belöning.

– Glöm inte att belöningens värde är det som ger engagemang i träningen och att värdet är olika från hund till hund. Någon tycker om föremål och lek, en annan sociala belöningar och många uppskattar de ätbara belöningarna mest.

Dela upp

Att dela upp träningen och sätta delmål på vägen till det slutliga kan göra träningen både mer inspirerande och pedagogisk.

– Låt gärna hunden få tänka en del själv och belöna spontana beteenden. Att styra den med koppel, händer och godis får bara hunden alltför fokuserad på hjälperna som ändå ska bort förr eller senare.

Förändra belöningen

Tänk också på att höja kraven för att hunden ska få sin belöning i takt med att den lär sig saker. Annars riskerar du att belöningen i sig blir något invant.

– Belöna sådant som är bättre än genomsnittet. Det resulterar ofta i en klok hund som försöker själv, säger Kenth.

Öka svårigheten

När hunden väl lärt sig något gäller det att även träna beteendet i olika och svåra situationer. Både platsen, omgivningen, vädret, störningar och själva belöningarna måste varieras om man vill ha en hund som klarar av en uppgift på andra ställen än ensam i den egna trädgården.

– Om du vill tävla med din hund ska den klara högre ”krav” under träning än på tävlingsbanan, avslutar Kenth.

Kenths fem inlärningssteg:

  • ”Hitta” det önskade beteendet
  • Belöna beteendet – förstärk det
  • Associera det med en signal – döp beteendet
  • Länka delar till helheter
  • Skapa användbarhet – tåliggör beteendet