Område: Hund Om Belöning

Konsten att belöna sin hund – En hund lär sig bäst om du nyttjar kontrasten mellan belöning och utebliven belöning, säger Kenth Svartberg. Om konsten att belöna sin hund talade Kenth på föreläsningsdagen ”Påverkan utan åverkan”. Artiklar