Svenska Brukshundklubben ordnade en lördag i april en föreläsningsdag på temat ”Påverkan utan åverkan”. En av föredragshållarna var Kenth Svartberg som talade om lyckat hundägande.

Enligt Kenth så beror ett lyckat hundägande på fem stycken framgångsfaktorer.

– Den första handlar om att förstå sin hunds personlighet och kunna se om hunden är positivt eller pessimistiskt lagd.

Förstärk önskade beteenden

En positiv hund visar glädje, lust, positivitet och engagemang medan en pessimistisk hund är orolig, rädd och ängslig.

– Om man vet hur sin hund reagerar i olika situationer kan man förstärka önskade beteenden och låta bli att förstärka de oönskade.

Kenth tar hundmöten som exempel.

– Få din hund att förknippa hundmöten med mat eller favoritleksaken i första steget. Sen kan du gå vidare och träna hunden i att tänka fot vid hundmöten och att det är först då den får sin belöning.

Steg 2, 3 och 4

Relationen mellan hund och ägare är steg nummer två i ett lyckat hundägande.

– Allt för ofta talas det om rangordning eller ledarskap men faktum är att det inte existerar bland vilt levande hundar, säger Kenth. Konflikter i nuet finns såklart men i övrigt handlar det mer om att fördela arbete i gruppen.

Den tredje framgångsfaktorn handlar om att lära hunden det man vill att den ska kunna. Och steg fyra är sedan att få färdigheterna att fungera i de situationer man vill.

– Det kan lika gärna handla om en vardagssituation som en tävlingssituation, säger Kenth.

Jobba med dig själv

Det sista steget i Kents framgångsskola är helt upp till hundägaren själv att jobba på. Det handlar nämligen om att utveckla sin egen mentala styrka.

– Vi måste förstå att vi genom våra tankar påverkar våra hundars beteenden.

Kenths tankeregler

  • Träna dig att upptäcka det som är positivt och leta inte bara efter det som är fel.
  • Ödsla inte energi på negativa saker du inte kan påverka. Bry dig istället om sådant som du kan påverka och satsa all energi på det.
  • Skilj på resultatmål och prestationsmål. Prestationen kan du påverka och ha kontroll över men resultatet påverkas av andra