Cecilia Müller, foderforskare vid SLU delar här med sig av många råd hur du bör tänka och göra detta år med stor brist på foder.

Tips för dig som hästägare i torkan:

  • Sök foder via sociala medier, ex via Foderhjälpen 2018
  • Låt hästarna beta på någon annans mark som inte kan skördas, och försök istället skörda så mycket vallfoder som möjligt från den egna marken 
  • Mocka hagarna regelbundet
  • Om hagen är tillräckligt stor kan den delas in i två eller fler fållor, som betas av en i taget i ett roterande system
  • Försök hålla hästarna på bete så länge som möjligt, för att spara på det skördade vinterfodret så långt det går
  • Komplettera grovfodret med exempelvis lusern i någon form, halm, gräsfröhalm, baljväxthalm, helsädesensilage, havrehö 

Många hästägare är rädda att bli utan vallfoder och har därmed börjat importera vallfoder från framförallt andra Europeiska länder. Det finns regelverk för foderimport som man behöver känna till – på Jordbruksverkets hemsida finns mer information om det.

Sök foder via sociala medier

Det finns också fortfarande obetade och oslagna vallar och hagmarker på lite olika håll. T ex Facebooksidan Foderhjälpen 2018 förmedlar kontakter mellan de som söker och de som har vallar och beten. Sidan är indelad länsvis.

Även om din egen vall normalt sett räcker till både slåtter och bete kan det i år vara klokt att låta hästarna beta på någon annan mark (som inte kan skördas) och istället försöka skörda så mycket vallfoder som möjligt från den egna marken. Tänk efter hur den tillgängliga vall- och betesarealen används.

Vuxna hästar som inte tränas mycket hårt har relativt lågt behov av energi och näringsämnen och klarar sig därmed bra även på  t ex naturbetesmarker som inte avkastar så mycket, eller på trädor. De behöver inte beta på vallar som kan skördas som foder. Använd de marker som inte går att skörda vallfoder på som bete och spara de vallar som går att slå till vallfoderskörd.

Låt hästarna gå länge på bete

Försök hålla hästarna på bete så länge som möjligt, för att spara på det skördade vinterfodret så långt det går. För att få betet att räcka så länge som möjligt bör beteshagen mockas, så att toaletthörnen hålls så begränsade som möjligt och inte breder ut sig, och ratorna bör putsas av så att nytt betesgräs får ljus och kan växa.

Om beteshagen är tillräckligt stor kan den delas in i två eller fler fållor, som betas av en i taget i ett roterande system. Då får det avbetade gräset tid att återväxa mellan avbetningarna, och betesarealen kan producera lite mer bete totalt sett över säsongen, eftersom betesarealen då används mer effektivt.

Att gödsla mellan avbetningarna är normalt sett ett sätt att ytterligare öka betesavkastningen, men för att det skall fungera behöver det komma regn så att gödningen löses upp och kan komma ned i marken. Det är inte lämpligt att släppa hästar på beten som nyligen gödslats, eftersom det kan leda till förgiftning. Under rådande väderläge med torka och inget regn i sikte är det därför inte lämpligt att gödsla betena mellan avbetningarna.På grund av torkan har Jordbruksverket har öppnat för att skörda och beta även på trädor. Mer information finns på deras hemsida.

Om du betar eller tar skörd på träda, var uppmärksam på vilka växter som ingår. Hittar du växter du tror är giftiga bör du undvika att slå på precis de ställena, eller stängsla bort de områdena om du använder en träda till bete. På SVAs hemsida finns information om de vanligast förekommande giftiga växterna i vallar, beten och ängar.

Läs hela artikeln på Hästsverige.se här