Mineraler finns i många olika former. Det viktigaste är att verkligen skaffa ett mineralfoder som är anpassat till hästar – ko- eller fårmineral duger inte.

Mineralfoder i granulerad form har vissa nackdelar, eftersom det är känsligt mot fukt. När det blir blött klibbar det samman till sega "kakor". Mineralkrubbor på bete ska vara effektivt fuktskyddade, något som kan vara svårt rent praktiskt. Mineralstenar är en bra lösning om man inte kan ordna en individuell utfodring av mineraler.

Moderna granulerade mineralfoder smakar mycket gott och fri tillgång kan därför ge vissa hästar problem.