Mineraltillförsel på betet

Hästen bör erbjudas mineralfoder även på betet, eftersom det är svårt att avgöra om hästen får i sig alla mineraler på den begränsade yta den har att röra sig på.

Mineraler finns i många olika former. Det viktigaste är att verkligen skaffa ett mineralfoder som är anpassat till hästar – ko- eller fårmineral duger inte.

Mineralfoder i granulerad form har vissa nackdelar, eftersom det är känsligt mot fukt. När det blir blött klibbar det samman till sega "kakor". Mineralkrubbor på bete ska vara effektivt fuktskyddade, något som kan vara svårt rent praktiskt. Mineralstenar är en bra lösning om man inte kan ordna en individuell utfodring av mineraler.

Moderna granulerade mineralfoder smakar mycket gott och fri tillgång kan därför ge vissa hästar problem.

Säkerhet

Säker hästhantering minimerar risker. Så gör du!
Läs mer

Säkra staket

Förebygg hästar på rymmen med rätt staket.
Läs mer

Undvik smitta

Enkla sätt att undvika de smittor som finns hos häst.
Läs mer

Rätt foder

Välj foder utifrån din hästs näringsbehov.
Läs mer

Gillar? 2 av 2 gillade, 5 i betyg