Bekämpa insekterna

Flugorna, myggen, bromsarna, fästingarna och knotten är sommarhalvårets gissel för hästarna, men som hästägare kan du faktiskt göra en del för att lindra plågan. En s.k. flywiel består av fransar som skyddar hästens ögon. Den kan användas både på beteshästar och då hästen tränas. Det finns medel som håller insekterna borta, rådgör med din veterinär. Beteshästar får lätt flugägg i ögonen, vilket leder till inflammationer. Skölj med ögonbad!

Sårskador

Om hästarna går ute dygnet runt så är det viktigt att man inte glömmer bort att visitera hästarna. Det kan lätt hända att dom får en spark, ett bett från någon annan häst eller att dom får stora utslag "sår" utav knotten.

Mineraltillförseln på betet

Mineralfoder i grannulerad form har vissa nackdelar, då det är känsligt mot fukt. Då det blir blött klibbar det samman till sega "kakor". Mineralkrubbor på bete ska vara effektivt fuktskyddade, något som kan vara praktiskt svårt. Mineralstenar är en bra lösning om man inte kan ordna en individuell utfodring av mineraler. Moderna grannulerade mineralfoder har ofta en hög smaklighet och fri tillgång kan därför ge vissa hästar problem.

Skötsel av betet

Det är viktigt att vårda sina betesmarker. Rator - ytor som inte blir avbetade - ska putsas. Spillningen slås sönder och parasitäggen dödas genom solljusets inverkan. Ratorna kan annars utvecklas till parasithärdar. Putsning av betet har också en gynnsam effekt, eftersom vissa parasiters larver fastnar på grässtråna.

Skugga och skydd - viktigt på betet

Ett bra hästbete ska ha skyddande vegetation där hästarna kan erbjudas svalkande skugga. Vindskydd, iform av vegetation eller ständigt tillgänglig byggnad där hästarna kan gå in är också nödvändigt.

Hur länge på betet?

Under den senare delen av sommaren minskar näringsvärdet i betet tämligen snabbt. Om betet tar slut, finns det risk att hästarna börjar äta växter som har litet näringsinnehåll eller rent skadlig inverkan på matsmältningen. Mjölkmängden hos stona, liksom näringsinnehållet i mjölken, börjar minska då fölet nått ca fyra månaders ålder. Många ston är då dräktiga på nytt, och använder en del av näringsupptaget för sina nya foster. Fölet riskerar en näringssvacka, vilken kan fördjupas ytterligare vid avskiljningen.

För att minska näringssvackor hos föl och växande unghästar bör man stödutfodra dem under de sista veckorna på betet. I fölens fall sker detta genom s.k. creepfeeding, d.v.s. man ger fodret i en inhängnad där endast fölen kan komma in. Rådgör med din veterinär. Rådgör med foderrådgivare eller med veterinär hur detta bäst kan ordnas.

Brandbesiktiga ditt stall

Låt en fackman besiktiga ditt stall ur brandsäkerhetssynpunkt. Då får du konkreta råd om hur du ska förebygga riskerna för den katastrof en eldsvåda i ett stall ofta innebär. Många gånger handlar det om enkla åtgärder som kan genomföras till låg kostnad. Kontakta Länsförsäkringar i ditt län eller Brandförsvaret i din kommun.

Kolik

Kolik är ett samlingsbegrepp för smärtsamma tillstånd i mag-/tarmsystemet. Det finns andra lidanden - t ex i njurarna, urinvägarna eller könsorganen - som kan ge kolikliknande symptom. Kolik drabbar hästar oftare än andra husdjur. Det har lanserats många teorier om orsakerna till detta - och det handlar om en mängd samverkande faktorer.