Tillräckligt stor betesmark

Det är viktigt att betet är stort nog för det antal hästar som ska vistas där. Om ytan är för liten får de inte tillräckligt med näring och kan blir stående passiva. För att få en bra återväxt på ett bete kan man klippa det med en betesputsare.

Trästaket bäst men dyrt och krävande

För den som har möjlighet är kraftiga trästaket kombinerat med eltråd det allra bästa för en häst, men det är dyrt och kräver mycket underhåll. Innan hästarna släpps på betet måste staketen kontrolleras så att de är hela. Trästolpar får inte vara av eller börja murkna – använd tryckimpregnerade trästolpar så håller de längre.

Farligt med slaka eltrådar

Undvik tunna plaststolpar som en permanent lösning. Elrep eller elband är det man bör använda till hästar och de måste vara ordentligt spända. Om de slakar är det större risk att hästen trasslar in sig i tråden om den sticker huvudet eller ett ben mellan trådarna.

Kontrollera även spänningen i tråden. Hästar är mycket känsliga för el, men samtidigt ska staketet tjäna sitt syfte. Eltråden måste också synas för hästen – riktigt tunna trådar ska egentligen inte användas, eftersom en häst som trasslat in sig i en sådan lätt kan få allvarliga skärskador.

Taggtråd och fårstaket inget alternativ

Taggtråd ska inte alls användas till hästar och det är förbjudet att kombinera taggtråd med olika typer av eltråd. En häst fastnar också mycket lätt i ett fårstaket.

Städa hagen från skräp

Gå igenom betet innan ni släpper ut hästarna och se efter om det finns något hästarna kan skada sig på. Det kan vara stenar som ligger så tätt att de kan fastna med hovarna, burkar, glasflaskor, gammal stängseltråd, sankmark m.m.

Vissa områden kan behöva stängslas av. Om det är möjligt är det också bra att gå runt staketet med hästarna innan man släpper dem första gången så att de vet var gränserna går.

Bekämpa parasiter

Det är också viktigt att försöka minska parasittrycket – antingen genom att harva betet eller genom att växla djurart från år till år. Hästar, får och kor kan med fördel skifta bete, både för att de inte har samma parasiter och för att de väljer att äta olika typer av växter.

Rator – platser som hästarna lämnar obetade och där de lämnar stora högar med avföring - behöver mockas och växtligheten klippas ner. Att avmaska hästarna före betessläppet är naturligtvis också viktigt.

Färskt vatten livsnödvändigt

Hästar måste ha tillgång till färskt vatten på betet. Det kan vara genom en bäck eller en sjö. Går det inte att lösa naturligt får man sätta dit ett badkar (eller annan stor vattenbehållare) som alltid ska ha rikliga mängder färskt och rent vatten.

Salt och mineraler bra komplement

Även på betet behöver hästar ha salt och mineraler. I sommarvärmen svettas de mycket och behöver ersätta det salt de svettas ut. Det är svårt att avgöra mineralhalten på ett bete och därför erbjuder man hästen mineraler så att den kan få i sig det vid behov. Vitaminer behövs i allmänhet inte på betet eftersom gräset i sig är vitaminrikt och solen är en vitaminkälla (D-vitamin).

Skydd mot både sol och rusk

Hästarna måste kunna gå undan för både sol, värme, vind och regn. Enklast är naturligtvis en skogsdunge. Annars får man bygga ett vindskydd.