Knott

Massiva knottangrepp kan påverka hästens blodcirkulation, vilket kan leda till skador på hjärtmuskeln och kraftiga blodtrycksfall och det kan i sin tur orsaka hjärtstillestånd. Därför är det viktigt att skydda hästarna under den knottintensiva perioden. Enklast är att stalla in dem.

Svidknott

Vissa hästar, vanligen islandshästar, är särskilt känsliga mot saliven från svidknotten. Hästen får klåda och hudirritation på manken och vid svansroten och skrubbar loss taglet så att sår uppstår.

Mygg

Myggen är också besvärande för hästen, men inte lika mycket som knotten.

Flugor

Det finns flera olika sorters flugor som irriterar hästen genom att dom sticker, slickar eller biter. De vanligaste arterna är:

 • Stickflugor som sticker för att suga blod och stickflugans saliv kan orsaka allergi hos hästar.
 • Husflugan finns både inom- och utomhus. Flugan slickar i sig blod och tårvätska. Både stickflugan och husflugan är mellanvärdar för ögonmask. Husflugan lägger sina ägg i gödsel och kan dessutom sprida den så kallade Habronema-larven som orsakar mycket svårläkta sommarsår.
 • Lusflugan är en platt och vinglös fluga som suger blod. Den finns även på vintern. Lusflugan irriterar hästen genom att krypa runt svansroten och mellan bakbenen.
 • Styngflugan lägger sina gulvita ägg på hästens bogparti och framben. De brukar oftast inte märkas förrän på sensommaren när äggen kläckts och hästen får intensiv klåda. Klådan gör att hästen biter sig och då får den i sig larverna. Efter någon månad utvecklas de till inälvsparasiter som sitter fasthakade i klungor på insidan av magsäcken. För att få bort parasiterna bör man avmaska hästen under september - oktober.

Bromsar

De vanligaste bromsarterna är nötbroms, regnbroms och blinningar. De är stora flugor med kraftiga käkar och bromsarna biter hästarna. Betten gör mycket ont och hästarna försöker oftast springa ifrån dem. Bromsar kan också föra över infektionssjukdomar.

Jordgetingar

Jordgetingar sticker ofta hästen i eller runt munnen, vilket kan leda till att hästens svalg svullnar och den får andningsbesvär.

Symtom på insektsangrepp

 • Hästen försöker fly/skenar från obehaget
 • Insektsstick som kliar kan medföra sekundärinfektioner
 • Allergi, nässelutslag
 • Gula ägg (prickar) som sitter hårt fast i hästens hår. Vanligen på bog och framben
 • Klåda i manen och svansroten
 • Sår
 • Rinnande, irriterade ögon
 • Svullnad i munnen
 • Andningsbevär

Behandlingsråd

 • Stalla in hästarna när knottinvationen är som värst. Fölen är särskilt känsliga!
 • Manen och svansen skyddar hästen mot insekter, så klipp inte av dem.
 • Använd frånstötande insektsmedel som godkänts av Kemikalieinspektionen och eventuellt ett tunt skyddande täcke.
 • En flughuva eller en flyveil, som består av fransar man fäster i grimman eller tränset, skyddar hästens ögon. Den kan användas både på beteshästar och då hästen tränas.
 • Beteshästar får lätt flugägg i ögonen, vilket kan leda till inflammationer. Skölj med ögonbad.
 • Skydda sår med sårspray som ger en täckande hinna.
 • Smörj kliande sår med en lindrande kräm, t ex hydrokortison.
 • Kontakta din veterinär om besvären blir alltför stora.

Källa: Apotekets "Hälsoråd för häst"