Här kan du ladda ner checklistan och sätta upp i stallet
 • Kontakta veterinär
 • Informera om smittan - exempelvis genom att sätta upp en skylt på
  stalldörren. Glöm inte hovslagare, tränare och andra externa
  besökare
 • Isolera sjuka hästar, om möjligt i eget karantänstall
 • Använd speciella skyddskläder, skor och annan utrustning (grepar,
  skottkärror etc) när du sköter sjuka hästar
 • Viktigt med god hygien - tvätta händerna och använd gärna handsprit före och efter besök i karantänsstallet - men också när du
  hanterar till synes friska hästar
 • Utrustning som kläder och skor behöver tvättas och decificeras om
  du har varit bland sjuka hästar
 • Åk inte på tävling eller träning om det finns sjuka hästar i stallet, det
  gäller även om sjuka hästar flyttats. Rådgör med din veterinär om
  när risken för smittspridning är över.

Så gör du för att undvika smitta