För ett antal sjukdomar, bland annat vissa smittsamma hästsjukdomar, gäller enbart anmälningsplikt. Det betyder bland annat att en veterinär som vid en klinisk undersökning misstänker hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort (centralnervös form) eller virusarterit, omedelbart ska anmäla det till länsstyrelsen i det län sjukdomen konstaterats. De sjukdomar som har anmälningsplikt enligt Jordbruksverket är så pass smittsamma att det är viktigt att i möjligaste mån se till att smittan inte sprids.

Jordbruksverket ansvarar för att bekämpningsåtgärder vidtas mot djursjukdomar av för samhället mycket allvarlig natur. Exempel på sådana sjukdomar är de epizootiska sjukdomarna, som mul-och klövsjuka och svinpest, och vissa andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa, som rabies och salmonellainfektioner.

Här kan du läsa mer om anmälningspliktiga hästsjukdomar.

Kom-i-håglista till hästägare

 • Kontakta veterinär.
 • Isolera sjuka hästar, antingen genom att flytta de sjuka hästarna till ett isoleringsstall eller isolera hela stallet.
 • Flytta inga friska hästar från stallet, de kan bära på smitta.
 • Se till att inga obehöriga personer besöker stallet.
 • Utse en eller flera personer som enbart sköter de sjuka hästarna.
 • Håll god hygien, tvätta händerna noggrant.
 • Byt kläder om du ska besöka ett annat stall.
 • Informera de som arbetar i ett smittat stall, att de inte får handha hästar i andra stall - det gäller även hovslagare och andra som har kontakt med hästar.
 • Rengör och desinfektera hästtransporter och hästbussar som använts för transport av misstänkt smittad häst.

Förhindra spridning av smitta i stallet

 • Ta inte in nya hästar i stallet förrän tidigast efter 14 dagars "karantän" i separat stall.
 • Ta tempen på hästarna varje dag.
 • Blanda aldrig tävlingshästar med unghästar. Tävlingshästar för lätt med sig smitta till stallet genom sina resor och kontakter med andra hästar. Unghästar har ofta en dålig motståndskraft mot till exempel de olika förkylningsviroser som förekommer.
 • Blanda aldrig avelsston med ung- eller tävlingshästar. Dräktiga ston är speciellt känsliga för vissa infektioner som kan framkalla kastningar.
 • Låt separat personal sköta de olika enheterna - karantänstall/tävlingsstall/unghäststall/avelsston
 • Minska springet mellan stallar för att förhindra smittöverföring genom den mänskliga faktorn.
 • Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
 • Använd rena skor och ren jacka om du besöker annat stall.