För ett antal sjukdomar, bland annat vissa smittsamma hästsjukdomar, gäller enbart anmälningsplikt. Det betyder bland annat att en veterinär som vid en klinisk undersökning misstänker hästinfluensa (typ A), kvarka, virusabort (centralnervös form) eller virusarterit, omedelbart ska anmäla det till länsstyrelsen i det län sjukdomen konstaterats. De sjukdomar för vilka Jordbruksverket föreskriver anmälningsplikt är samtliga så smittsamma att det är viktigt att i möjligaste mån se till att smittan inte sprids.

Kom ihåglista till hästägare

 • Isolera sjuka hästar omedelbart
 • Flytta sjuka hästar till isoleringsstall eller isolera hela stallet.
 • Flytta inga andra hästar.
 • Se till att inga obehöriga personer besöker stallet.
 • Utse en eller flera personer som enbart sköter de sjuka hästarna.

Kontakta din veterinär

Håll god hygienTvätta händerna noggrant.Byt även kläder om du ska besöka ett annat stall. Informera de som arbetar i ett smittat stall, att de inte får handha hästar i andra stall. Det här gäller även hovslagare och andra som har kontakt med hästar. Rengör och desinfektera hästtransporter och hästbussar som använts för transport av misstänkt smittad häst.

Förhindra spridning av smitta i stallet

 • Mottagningsstall Ta inte in nya hästar i stallet förrän tidigast efter 14 dagars "karantän" i separat stall.
 • Ta "tempen" på hästarna varje dag.
 • Blanda aldrig tävlingshästar med unghästar. Tävlingshästar för lätt med sig smitta till stallet genom sina resor och kontakter med andra hästar. Unghästar har ofta en dålig motståndskraft mot till exempel de olika förkylningsviroser som förekommer.
 • Blanda aldrig avelsston med ung-eller tävlingshästar. Dräktiga ston är speciellt känsliga för vissa infektioner som kan framkalla kastningar.
 • Låt separat personal sköta de olika enheterna - "karantänstall" /tävlingsstall /unghäststall /avelsston
 • Minska springet mellan stallar för att förhindra smittöverföring genom den mänskliga faktorn.
 • Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
 • Använd rena skor och ren jacka om du besöker annat stall.