Område: Häst Om Smittspridning

Så skyddar du hästen från kvarka

Varje år drabbas i snitt ett femtiotal stall av kvarka där en eller flera hästar insjuknar. Kvarkan, som är en smittsam bakterie, ställer till stora bekymmer för både hästar och hästägare. För en ridskoleverksamhet kan följderna bli förödande. Här tipsar Agria Djurförsäkring om hur du aktivt kan arbeta med smittförebyggande åtgärder för att skydda din häst.

Artiklar
Smittsamma sjukdomar hos häst Hästar drabbas av och till av olika smittsamma sjukdomar. Jordbruksverket ansvarar för att bekämpningsåtgärder vidtas mot djursjukdomar av för samhället mycket allvarlig natur. Exempel på sådana sjukdomar är de epizootiska sjukdomarna, som mul-och klövsjuka och svinpest, och vissa andra sjukdomar som kan spridas från djur till människa, som rabies och salmonellainfektioner. Artiklar