Ladda ner vår checklista här
 1. Undvik att vistas i stall eller ridhus där smittor finns
 2. Om du vistas i stall där smitta finns – byt kläder,skor och sprita
  händerna innan du går in i ett nytt stall
 3. Låt varje häst ha en egen uppsättning borstar och utrustning
  Undvik att dela hinkar med andra hästar
 4. Var uppmärksam på hästens allmäntillstånd. Verkar hästen loj eller
  annorlunda, ta tempen och låt hästen ta det lugnt några dagar
 5. Ha ett karantänstall för nyanlända hästar där de kan stå en vecka
  innan de stallas in
 6. Undvik transporter som blandar hästar från olika besättningar
 7. Kontrollera nytillkomna hästars temperatur varje dag och
  kontrollera sjukdomstecken.

Så gör du om ditt stall fått in smitta