SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, håller beredskap för att kunna analysera prover för rätt diagnos och hjälpa till med rådgivning i bekämpningen. På SVA arbetar också statsepizootologen, som har ansvar för frågor som rör allvarliga infektionssjukdomar hos djur i landet. Jordbruksverket för statistik över anmälningspliktiga djursjukdomar i hela landet. 

Många anmälningspliktiga hästsjukdomar finns normalt inte i Sverige. De allvarligaste klassas som epizootisjukdomar.

Andra sjukdomar finns på listan för anmälningsplikt för att myndigheterna vill ha en särskild övervakning på dem. Dessa sjukdomar är smittsamma och en del kan spridas mellan djur och människor (zoonoser).

Anledningen till att man ska anmäla sjukdomarna är för att man lättare och snabbare ska kunna påvisa och begränsa utbrott, hindra att smitta sprids och se till att de ekonomiska förlusterna begränsas.

Kontakta distriktsveterinär om du har anledning att misstänka någon av dessa allvarliga sjukdomar. Alla veterinärer är skyldiga att känna till när sjukdomar är anmälningspliktiga.

Anmälningspliktiga sjukdomar:

Epizootisjukdomar hos häst

Viroser

Bakteriella sjukdomar

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos häst

Viroser

Bakteriella sjukdomar

Parasitsjukdomar

Svampsjukdomar

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar hos SVA