Vad händer om min häst sparkar en människa?

– Har du inte agerat vårdslöst är du inte heller skadeståndsansvarig. Agria Incident ingår i alla hästförsäkringar hos Agria och den ersätter personskador i viss begränsad omfattning om hästen är Agria-försäkrad, annars krävs det att den skadade har en egen olycksfallsförsäkring.

Vad händer om jag och min häst blir påkörda av en bil?

– En bilförare har strikt ansvar enligt trafikskadelagen. Om hästen är oförsäkrad så betalas skadorna av bilens trafikförsäkring. De skador hästen drabbas av ersätts annars av hästens veterinärvårdsförsäkring (och liv- eller användbarhet, om det skulle gå riktigt illa). Djurförsäkringsbolaget regressar därefter mot bilens trafikförsäkringsbolag pga det strikta ansvaret enligt trafikskadelagen. Personskadorna och eventuell självrisk på djurförsäkringen ska i slutändan också betalas av bilens trafikförsäkringsbolag.

Vad händer om min häst kommer lös och trampar sönder en nysådd åker?

– Här kan man tillämpa det strikta ansvaret i 47 § ägofredslagen som jag nämnt ovan och då blir du skadeståndsskyldig på grund av det strikta ansvaret. Kontrollera med hemförsäkringsbolaget om det kan det täckas av ansvarsmomentet i din hemförsäkring.

Vad händer om min häst sparkar sönder sin temporära box under en tävling?

– Här finns som regel skrivna avtal som reglerar vad som gäller för de som brukar tillfälliga s.k. tävlingsboxar. I dessa avtal finns då oftast inskrivet att hästägaren måste se till att boxen lämnas i samma skick som den var när den togs i bruk. Finns inget sådant avtal har jag svårt att se att hästägaren kan ställas ansvarig om inte någon vårdslöshet kan visas.

Vad händer om min häst biter sönder en jacka?

– Har du inte agerat vårdslöst är du inte heller skadeståndsskyldig. En eventuell ansvarsförsäkring gäller bara under förutsättning att du är skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan.

Vad händer om jag är på en tävlingsplats som åskådare och blir sparkad av en häst?

– Om hästen är Agria-försäkrad så kan Agria Incident ersätta personskador i viss begränsad omfattning. Annars krävs det att den som skadas har en egen olycksfallsförsäkring.

Vad händer om jag som funktionär på en tävling blir översprungen av en häst?

– Om hästen är Agria-försäkrad så kan Agria Incident ersätta personskador i viss begränsad omfattning. Annars krävs det att den som skadas har en egen olycksfallsförsäkring. 

– Om du skadas i egenskap av anställd så kan det räknas som en arbetsskada och då behöver du inte någon egen försäkring utan kan få ersättning ur arbetsskadeförsäkringen som arbetsgivaren har. Eventuellt kan arbetsgivaren även ha trygghetsförsäkring genom AFA-kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller.