Tandskador på häst

Akuta tandskador uppstår i regel på hästens framtänder. Den vanligaste orsaken är att hästen rusar emot ett hårt föremål – till exempel i samband med en skenolycka.

En del tandskador uppstår till exempel då hästen faller och slår tänderna mot marken i en hinderdel. Hästar som försöker bita om spjälorna i boxgallret kan fastna och skada tänderna i samband med panikreaktionen för att komma loss.

Symptomen

Det mest typiska symptomet på en tandskada i det akuta skedet är blödning (ofta ymnig) från munnen. För den uppföljande vården av sår i munnen rekommenderas daglig vattenspolning med treprocentig vätesuperoxidlösning. Kroppstemperaturen bör kontrolleras dagligen.

Vad gör jag?

  1. Spola bort blodet för att bilda dig en uppfattning om skadans omfattning. Om du har tillgång till vattenslang, kan denna ofta användas för att spola munhålan ren. I många fall går detta om hästen bremsas.
  2. Kontrollera att underkäkens båda halvor är fast förenade. Vid hårdare slag inträffar det att de båda käkgrenarnas ”sammanlödning” går isär.
  3. Klipp bort frakturerade tänder eller tandrester som hänger kvar löst i en bit av slemhinnan.
  4. Kontrollera hästens stelkrampsskydd.

Vid tecken på en mer omfattande skada tillkallas veterinär. Läketiden för större sår på munslemhinnan kan förkortas genom att de sys. Genom röntgen kontrolleras att det inte finns några dolda frakturer på tänderna eller tandbenet.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg