Område: Häst Om Tandskada

Tandskador på häst Akuta tandskador uppstår i regel på hästens framtänder. Den vanligaste orsaken är att hästen rusar emot ett hårt föremål – till exempel i samband med en skenolycka. Artiklar