Många hästar drabbas av skador i rörelseapparaten. Hästarna utreds och behandlas med ibland med lång konvalescens och i värsta fall leder det till att djurägaren väljer att ta bort djuret.  För Agria Djurförsäkring är det av största vikt att bidra till friskare och mer hållbara hästar. I år delar Agria därför ut 1,5 MSEK till förmån för forskning på häst, något som i sin tur kan ge ökad möjlighet till diagnostik för att veterinären snabbare ska kunna sätta in rätt behandling.

Marie Rhodin, veterinär och forskare på SLU, står bakom två av de projekt som Agria har valt att dela ut forskningspengar till.

– Vi har sett många hästar i träning som rör sig ojämnt, men djurägaren upplever hästen som frisk. I dag vet vi inte om rörelsestörningarna utlöses av smärta eller om de är medfödda, eller om störningen är upptränad och inte gör ont, säger Marie Rhodin.

Marie Rhodin är veterinär och forskare på SLU.

Marie Rhodin berättar att det är viktigt att man som hästägare känner igenom hästen varje dag för att upptäcka om det finns någon svullnad, ömhet eller värme som vanligtvis inte brukar finnas där.

– Det kan även vara bra att titta på hästens rörelsemönster när den springer utan ryttare och gärna vid longering med jämna mellanrum för att upptäcka om den ser halt ut. Genom att titta på huvudets rörelse kan man upptäcka en frambenshälta, då den börjar nicka med huvudet. På motsvarande sätt kan man titta mitt på korset när hästen travar för att se om den rör korset asymmetriskt vilket kan vara ett tecken på en bakbenshälta, säger Marie Rhodin.

Finns det några skadeförebyggande åtgärder för att motverka problem med rörelseapparaten?

– Vi vet att träningsrelaterade skador är vanliga men det finns väldigt lite forskning om vad det är i ridhästarnas träning som gör hästarna halta. Det är nog en kombination av många faktorer som ridteknik, underlag, utrustning, skoning, utfodring samt hästens egna fysiska förutsättningar. Det är viktigt att vara lyhörd för hästens signaler på smärta eller obehag.

Agria delar ut 1,5 MSEK till hästforskning