Det är viktigt att hålla koll på hästarnas hull och allmäntillstånd. Om du vill förlänga betesperioden för hästen kan du behöva stödfodra för att den ska hålla sig i bra hull. 

Mjölkmängden hos stona, liksom näringsinnehållet i mjölken, börjar minska när fölet nått ungefär fyra månaders ålder.

– Många ston är dräktiga igen i slutet av sommaren och använder en del av näringen för sitt nya foster, säger Charlie Lindberg, veterinär på Agria Djurförsäkring. Det diande fölet riskerar en näringssvacka, som kan förvärras när fölet skiljs från stoet.

För att minska näringssvackor hos föl och växande unghästar bör du stödutfodra med grovfoder under de sista veckorna på betet. Föl utfodrar du enklast i en inhägnad som endast fölet kan komma in, så kallad creepfeeding. Prata med en foderrådgivare eller veterinär om hur du ordnar detta på bästa sätt.