Varje år stödjer Agria hästforskningen i Sverige via Stiftelsen Hästforskning. Med start 2018 kommer flera spännande projekt att genomföras och vi har fått chansen att prata med de olika forskarna om deras projekt. I den här artikeln träffar vi Marie Rhodin som arbetar forskare på SLU, samt kliniskt som ortoped på Universitetsdjursjukhuset (UDS). Med ett stort intresse för hästens biomekanik driver hon ett flertal projekt med fokus på symmetrin i hästars rörelsemönster.

Hej Marie, kan du berätta lite om ditt projekt?

Mitt projekt handlar om lateralitet, där vi frågar oss om hästar kan ha en medfödd sidighet motsvarande människors höger och vänsterhänthet och hur det i sådana fall påverkar rörelsemönstret. Projektet innefattar unghästar där vi följer rid- och travhästar över tid för att se om och när de utvecklar ett asymmetriskt rörelsemönster och hur detta kan kopplas till träning och framtida hältor.

Vi är intresserade av att ta reda på ifall en lateralitet kan ge upphov till liknande rörelseasymmetrier som de vi kan se och mäta hos halta hästar, något som är viktig kunskap då vi måste kunna skilja friska hästar från sjuka. Många ryttare upplever sina hästar som oliksidiga, ett exempel på detta är att de rör sig olika i de båda varven på böjt spår eller har svårare med den ena galoppen. Det är dock oklart om detta påverkar benens belastning och ger ett asymmetriskt rörelsemönster.

Målet under projektet är att mäta rörelsemönstret hos ca 50 föl för att se om de uppvisar ett asymmetriskt rörelsemönster som kan antas vara medfött. På dessa föl vill vi också göra tester för att se om de har en lateralitet som vi kan koppla till eventuella rörelseasymmetrier. På unga trav- och ridhästar samt högpresterande ridhästar kommer vi dessutom koppla samman ryttarens/kuskens uppfattning om hästens oliksidighet till de rörelsemätningar vi gör för att se om det finns något samband.

Hur föddes idén till projektet, och varför är det viktigt att genomföra?

- Vi såg att många av de unga hästar vi började följa över tid rörde sig asymmetriskt även innan träningen av dem hade påbörjats. Vi visste inte om asymmetrin var smärtutlöst, men då det finns utvecklingsrubbningar (t.ex. Osteokondros - lösa benbitar) som kan uppstå tidigt kunde inte smärta uteslutas. Frågan väcktes därför om man redan hade kunnat se asymmetrierna i rörelsemönstret hos hästarna som föl, och där kom tankarna på det här projektet.  

Många ryttare berättar att hästen är oliksidig vid ridning när vi har konstaterat att hästen har ett asymmetriskt rörelsemönster men vi har inte kunnat svara på om det finns ett samband.

Drömmen med forskningsprojektet är att vi ska lära oss mer om hästens rörelsemönster för att på så sätt kunna skilja friska hästar från sjuka. Målet är att tidigt kunna upptäcka hästar med ortopediska lidanden för att förhindra att de utvecklar kroniska skador som inte går att bota vilket innebär ett stort lidande för hästen.  Jag har även en dröm om att skapa ett utbildningsmaterial som ska vara tillgängligt för alla hästägare där de kan lära sig att bedöma om hästen är halt och/eller visar tecken på smärta.

Har du något tips du skulle vilja skicka med till våra läsare?

Att regelbundet ta sig tid att titta på sin häst för att kontrollera hur den rör sig. På så sätt kan man tidigt upptäcka om den förändrar sitt rörelsemönster vilket kan vara ett tecken på ett begynnande ortopediskt problem. Det kan då vara aktuellt att hästen får en viloperiod eller undersöks av veterinär och att man funderar på om man ska ändra upplägget av träningen som kan förhindra att hästen blir halt igen, avslutar Marie Rhodin.