Hitta motivationen

Motivation är grundpelaren i träning och tävling och det är viktigt att ta reda på hur motivation fungerar för just dig. Yttre motivation handlar om exempelvis prispengar och inre motivation handlar om känslan av att vinna. Något Tomas själv använder som motivation är att man aldrig blir fullärd i ridsporten.

Våga sätta mål

Det första du bör göra är att sätta upp mål som är anpassade för dig. Målen ska vara, specifika, mätbara, positivt formulerade, möjliga att justera, realistiska, tidsbestämda och känslostyrda. Det finns olika typer av mål som både passar för träning och tävling:

  • Resultatmål: ”vinna”
  • Prestationsmål: klara något nytt, utvecklas
  • Känslomål: hitta känslan som ger ”flow”

Om Tomas Torgersen

Tomas Torgersen är coach för Norges hopplandslag och tävlingsledare för Göteborg Horse Show. Han är också mentaltränare, hopptränare och unghästutbildare.


Tips från coachen (del 2): Dags att lägga upp en plan