Att ha ett tydligt mål hjälper inte bara den som satsar på tävlingsridning på hög nivå. Det kan också hjälpa dig att exempelvis våga rida ut, hoppa en bana eller anmäla dig till din första tävling.

Är ditt mål att tävla?

I boken ”Simple steps to Riding Success” berättar Liz Morrison hur man kan använda Neuro Linguistic Programming (NLP) och idrottspsykologi för att förbättra sin ridning och nå sina mål. NLP är en teori om hur hjärnan och neurologin arbetar tillsammans för att skapa ett beteende.

Det första steget i Liz Morrisons teori är att ta reda på vad man vill. Vad är egentligen din dröm? Är det att rida Grand Prix-hoppning eller att köpa en promenadhäst? Kanske vill du utbilda dig till ridlärare eller skaffa ett eget stall? Frestas inte att tro att de mål som andra har för dig är dina egna. Din tränare kan inte veta vad du innerst inne vill, därför kan inte han eller hon sätta dina mål!

Det är extremt viktigt att du verkligen vill uppnå målet. Först då är det motiverande för din ridning. Tänk dig att du tittar tillbaka på ditt liv från en tidpunkt 10 år framåt i tiden. Vad har du uppnått? Är drömmen fortfarande viktig för dig då?

Vill du ha egen häst eller rida andras?

Nästa fråga du bör ställa dig är hur målet passar ihop med resten av ditt liv. Fungerar dina hästdrömmar över huvud taget ihop med andra drömmar du har om karriär, familj och så vidare? Det kan du få klarhet i genom en enkel övning:

Ta fram ett papper och dela upp det i fyra delar. En del får rubriken ”Hästar”, en annan ”Hem, familj, vänner”, den tredje ”Jobb och ekonomi” och slutligen ”Personlig utveckling”. Skriv upp de mål du har för var och en av de fyra delarna av ditt liv. Övningen går ut på att hitta balans bland dina olika mål.

Kanske funkar målen inte alls ihop? Det går knappast att skriva ”hästskötare” i hästrutan, ”massor av tid till familjen” i familjerutan och ”rik” under ekonomi. Dessa målbilder är inte realistiska att kombinera - hästskötare är ett utvecklande jobb, men man jobbar jämt och tjänar inte speciellt bra.

Att få ditt livspussel att gå ihop

Kanske kommer du fram till att du inte prioriterar de hästrelaterade målen högst i ditt liv. Om karriären eller familjen känns viktigare är det inget att skämmas över. Men i så fall kanske du, för din egen skull, ska sänka ribban lite. Du kanske inte blir Grand Prix-ryttare men likväl en lycklig medelsvårryttare med en fungerande karriär och ett bra familjeliv!

Eller så kanske målet att bli heltidsryttare känns viktigare än de övriga drömmarna i ditt liv. I så fall kan du behöva anpassa dina mål och drömmar om familjebildning och ekonomi så att de fungerar ihop med hästdrömmarna.

Genom att tänka igenom ditt liv så här ser du om dina mål är realistiska, om du verkligen VILL uppnå dem och tycker att de är värda alla eventuella uppoffringar.
Du slipper titta tillbaka på ditt liv om tio år och tänka ”Jag har inte uppnått allt jag ville”, utan kan istället säga ”Jag prioriterade min familj framför att tävla på heltid. Och det är jag stolt över”.

Bara du har svaren

När du väl definierat ett mål som du tror på är nästa steg är att skriva ner svaret på några frågor om ditt mål:

1. Vad vill du konkret ska hända?

Det här är en nyckelfråga som man allt för sällan ställer sig. Ofta har man vaga mål i stil med att ”jag vill bli en bättre ryttare”. Sådana mål är för diffusa för att verkligen hjälpa dig göra en målmedveten satsning. Svara positivt, det vill säga svara på vad du vill, inte på vad du inte vill. Säg inte ”Jag vill inte vara rädd när jag rider ut” utan ”Jag vill kunna njuta av att rida ut”.

Du skulle aldrig skriva en shoppinglista med vad du INTE ska handla, eller hur?

2. Om du kunde uppnå ditt mål, skulle du ta chansen?

Lägg märke till all tvekan du känner. Alla ”om” och ”men” kan vara indikationer på att du egentligen inte vill göra de uppoffringar som måluppfyllelsen skulle innebära. Den här frågan testar om du verkligen vill det du tror du vill.

3. Exakt vad, var, när och hur vill du?

Hitta på så många detaljer som möjligt, det gör målet levande och sätter igång din längtan och fantasi. Du kanske vill tävla svår dressyr (vad) internationellt (var) om tio år (när) med minst 60 procent i snittresultat (hur).

4. När du har uppnått målet, hur känner du dig? Vad ser och hör du inom och utanför dig själv?

Tänk dig in i hur det kommer att kännas när du uppfyllt ditt mål. Ju fler detaljer desto bättre. Svaren triggar fantasin och hjälper dig att förankra och tro på ditt mål.

5. Vad kommer du göra för att uppnå ditt mål?

Nu är du framme vid själva planeringen. Lista sådant du kan påverka som kan ta dig närmare målet. Gör gärna tidsangivelser så du vet NÄR du ska göra de olika sakerna.

Skriv även upp små saker som att du ska ringa och boka en privatlektion eller att du ska träna utan stigbyglar för att förbättra din sits. Tänk på de resurser du redan har, till exempel en bra tränare, böcker, videofilmer, självkänsla, envishet med mera.