Försäkring hos Agria - så fungerar det

Självrisk, karenstid och förfallodag - ibland kan det här med försäkring verka komplicerat. Här har vi därför samlat lite information om när försäkringen börjar gälla, vad den ersätter och hur du gör om du vill ändra något i den.

Försäkra ditt djur tidigt och var noga med att inte göra ett uppehåll i försäkringen

Försäkringstanken går ut på att många är med och delar på varandras kostnader. Försäkringsbolaget fördelar risken och erbjuder ekonomiskt skydd till låga kostnader för de händelser som avtalats i försäkringsavtalet.

Ett försäkringsavtal består av villkor som bestämmer i vilka situationer eller för vilka händelser som försäkringsersättning kan betalas ut. Det är försäkringstagarnas egna premier som används för utbetalning av försäkringsersättning. Därför är det viktigt att utbetalningarna görs på korrekta grunder.  

Grundtanken med djurförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för plötsliga och oväntade händelser. Därför gäller den inte för skador och sjukdomar som funnits eller börjat utvecklas före det att försäkringen tecknades. Försäkra därför ditt djur tidigt och var noga med att inte göra ett uppehåll i försäkringen. I alla försäkringar finns undantag, dessa finns specificerade i villkoren.

Vad ersätter en djurförsäkring?

Veterinärvårdsförsäkringen kan ersätta kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt djur på grund av olycksfall eller sjukdom. Många gånger kan sådana undersökningar och behandlingar bli kostsamma, eftersom djursjukvård inte är finansierad genom skatter - som sjukvården för oss människor är.

En annan försäkring är livförsäkring. Den kan lämna ersättning om djuret skulle dö på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

När börjar försäkringen gälla?

När du tecknar en försäkring för ditt djur, träder försäkringen i kraft direkt (om inte annat är avtalat). De flesta försäkringar har karenstid. Försäkringen täcker då inte kostnader för sjukdomar som börjat utvecklas under de första 20 dagarna. För skador orsakade av plötsligt yttre våld gäller försäkringen utan karens, direkt från du tecknat försäkringen.

När kan jag säga upp min försäkring?

Försäkringsavtalet löper normalt på ett år i taget och du kan därför säga upp eller byta bolag på årsförfallodagen. I vissa fall kan du säga upp försäkringen före avtalstiden är slut, till exempel om du sålt ditt djur, eller om djuret har avlivats. För att kunna säga upp försäkringen före avtalstiden är slut ska ditt försäkringsbehov ha fallit bort.