Karenstid för din djurförsäkring

Din hund-, katt-, smådjurs- & hästförsäkring har en karenstid på 20 dagar. Det innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som påbörjats inom 20 dagar från det att försäkringen trätt i kraft.

När du tecknar en försäkring börjar försäkringen gälla från det klockslag du tecknade den. För skador orsakade av plötsligt yttre våld gäller försäkringen direkt utan karens.

Försäkringen har en karenstid på 20 dagar. Det innebär att försäkringen för hund, katt och smådjur inte ersätter sjukdomar som påbörjats inom 20 dagar från det att försäkringen trätt i kraft. För häst innebär det att försäkringen inte ersätter sjukdomar och skador som påbörjats inom 20 dagar från det att försäkringen trätt i kraft.

För vissa sjukdomar kan karenstiden vara tolv månader för våra hund-, katt- och smådjursförsäkringar. Detta gäller inte för våra hästförsäkringar. För särskild bestämmelse såsom ex. övrig degenerativ rygg- och ledsjukdom samt dolt fel är karenstiden 12 månader, se villkor för mer information. För skador orsakade av plötsligt yttre våld gäller försäkringen direkt utan karens.

Observera att försäkringen inte gäller för sjukdomar, skador eller andra skadehändelser som inträffat eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknats.

Försäkringen kan bli karensfri vid vissa tillfällen.

Hund

Försäkringen blir karensfri om:

 • Skada orsakad av plötsligt yttre våld
 • Vid nytecknad försäkring, om motsvarande försäkring för djuret funnits hos Agria eller annat försäkringsbolag i minst 20 dagar (12 månader för vissa särskilda bestämmelser) före tidpunkten för tecknandet, så att hunden får ett oavbrutet försäkringsskydd.
 • För valp som försäkras före tolv veckors ålder, inom tio dagar från leveransen och som har ett veterinärintyg utfärdat av veterinär i Norden som inte är äldre än sju dagar vid leveransen.
 • När försäkringen tecknas i direkt samband med leveransen av valp vars moder har en gällande Agria Avelsförsäkring eller Agria Valpkullsförsäkring.
 • Försäkringen är också karensfri om den tecknas från 6 veckor
  till och med leveransdagen men som längst till 4 månaders
  ålder för valp vars moder har Agria Avel Guld Veterinärvård
  eller Agria Valpkullsförsäkring.

Katt

Försäkringen blir karensfri om:

 • Skada orsakad av plötsligt yttre våld
 • Vid nytecknad försäkring, om motsvarande försäkring för djuret funnits hos Agria eller annat försäkringsbolag i minst 20 dagar (12 månader för vissa särskilda bestämmelser) före tidpunkten för tecknandet, så att katten får ett oavbrutet försäkringsskydd.
 • För kattunge som försäkras före 16 veckors ålder, inom tio dagar från leveransen och som har ett veterinärintyg utfärdat av veterinär i Norden som inte är äldre än sju dagar vid leveransen.
 • När försäkringen tecknas i direkt samband med leveransen av kattunge vars moder har en gällande Agria Avelsförsäkring eller Agria Kattkullsförsäkring.
 • När försäkringen tecknas i direkt samband med leveransen av kattungar vars moder har en gällande Agria Avelsförsäkring eller Agria Kattkullsförsäkring.
 • Försäkringen är också karensfri om den tecknas från 6 veckor till och med leveransdagen men som längst till 4 månaders ålder för kattunge vars moder har Agria Avel Guld Veterinärvård eller Agria Kattkullsförsäkring.

Smådjur och fågel

Försäkringen blir karensfri om:

 • Vid nytecknad försäkring, om motsvarande försäkring för djuret funnits hos Agria eller annat försäkringsbolag i minst 20 dagar före tidpunkten för tecknandet, för ett oavbrutet försäkringsskydd.

Häst

För skador orsakade av plötsligt yttre våld, kolik eller transportsjuka gäller försäkringen direkt utan karens. För föl är karenstiden 8 dagar. En häst räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. 

Försäkringen blir karensfri om:

 • Vid nytecknad försäkring, om motsvarande försäkring för hästen funnits hos Agria eller annat svenskt försäkringsbolag i minst 20 dagar före tidpunkten för tecknandet, för ett oavbrutet försäkringsskydd.