Självrisk

Här förklarar vi hur det här med självrisk fungerar, vad självrisk egentligen är, när du behöver betala självrisk och vilka självrisker som finns på Agrias djurförsäkringar.

Vad är självrisk?

Självrisk är kort förklarat den del av kostnaden hos veterinären som du själv betalar. Du kan själv påverka ditt pris på försäkringen; ju högre självrisk desto mindre betalar du för din försäkring och tvärtom. Våra försäkringar har en fast och en rörlig självrisk som förklaras nedan.

Vad är fast självrisk?

Fast självrisk betalar du bara en gång under din självriskperiod (förklaras nedan). Oavsett hur många gånger du och ditt djur behöver besöka veterinären och oavsett om besöken är på grund av olika skador.

Vad är rörlig självrisk?

Rörlig självrisk betalar du vid varje besök på det belopp som är kvar efter den fasta självrisken är betald.

Vad är en självriskperiod?

Under en självriskperiod behöver du bara betala din fasta självrisk en gång. Det gäller oavsett hur många gånger du besöker veterinären och även om besöken gäller olika skador. Du ser vilken självriskperiod du har på Mitt Agria eller i ditt försäkringsbrev.

Exempel på självrisk

Du och ditt djur har besökt veterinären. Besöket kostade 15 000 kr.

Du betalar:

  2 050 kr (fast självrisk: 2 050 kr)
+ 1 943 kr (rörlig självrisk: 15%)

= 3 993 kr

Agria står för resten av kostnaden.

Om ni behöver komma på återbesök till exempel en vecka senare betalar du endast rörlig självrisk för det nya besöket.

Exemplet är beräknat på en försäkring med 2 050 kronor i fast självrisk och 15 procent rörlig självrisk.

Hur vet jag vad jag har i självrisk? / Vad är min självrisk?

Vill du veta vilken självrisk du har på ditt djur loggar du enkelt in på Mitt Agria eller kollar ditt försäkringsbrev.

Självrisk hundförsäkring

Självrisker för våra hundförsäkringar

Självrisk kattförsäkring

Självrisker för våra kattförsäkringar

Självrisk smådjursförsäkring

Självrisker för våra smådjursförsäkringar

Självrisk hästförsäkring

Självrisker för våra hästförsäkringar