Agria ser över sitt erbjudande och anpassar försäkringarna utifrån hur hästen används. Varje häst bör bära sina egna kostnader i förhållande till den risk som den utsätts för.

- Vi har sett över produkterna för att säkra den risk vi tar med ökade skadekostnader för veterinärvård. Samtidigt sänker vi premien för livförsäkringar. Den nya lägre livpremien ger fler möjlighet att livförsäkra sin häst fullt ut, säger Stefan Fur, affärområdeschef Häst, Agria Djurförsäkring.

Många hästägare med både veterinärvård- och livförsäkring kommer att få en lägre totalpremie medan de som enbart har en veterinärvårdsförsäkring får en mindre justering som är kopplad till ökade skadekostnader.

- Vi ser ett förändrat beteende hos många hästägare där man föredrar att åka direkt till en specialistklinik eller djursjukhus för effektiv vård och behandling med senaste teknik och utrustning. Då erbjuds en mer avancerad vård som också kostar mer, säger Stefan Fur.

Nu förbättras veterinärvårdsförsäkringarna med mer innehåll:

 • Höjda ersättningsnivåer för veterinärvård - 30 000 till 40 000 kronor, 60 000 till 80 000 kronor. Översta gränsen på 120 000 kronor ligger kvar som tidigare

 • Alla veterinärvårdsförsäkringar täcker djurambulansutryckning, veterinärens resor, avlivning, destruktion och medicin

 • Agria Racing och Agria Breeding har anpassats efter kundernas önskemål och täcker ett 50-tal diagnoser

 • Kostnader i samband med kolik och buköppning ingår alltid i Agrias veternärvårdsförsäkringar

 • Gratis sjukvårdsupplysning på kvällar och helger via Agrias telefonveterinär

 • I alla veterinärvårdsförsäkringarna ingår Agria Incident olycksfallsförsäkring för de personer som hanterar en Agriaförsäkrad häst. 

  - Det känns kul att nu kunna erbjuda flera riktigt bra och trygga försäkring för både häst och hästägare, säger Stefan Fur. 

  De nya produkterna erbjuder valfria kombinationer av veterinärvårds- och livförsäkring: 
  A1 Safe – är den mest heltäckande försäkringen för ridhästar som ersätter det mesta 
  A2 Limited – livförsäkringen där hästägaren själv väljer livbelopp. Kombineras ofta med en veterinärvårdsförsäkring i A1 Safe 
  Agria Racing – för trav- och galopphästar som ersätter över 50 diagnoser som kolik, kvarka, sårskador och frakturer 
  Agria Breeding - avelsförsäkringen som ersätter över 50 diagnoser ex kolik och kejsarsnitt

Produkterna finns på marknaden från 1 januari. Läs mer här