Agria Ponny innehåller

 • A1 Safe Veterinärvård
 • A1 Safe Liv och Användbarhet
 • Agria A1 Guld
 • Agria Incident
 • Agria Extra*

*Agria Extra ingår om du försäkrar ponnyn före 30 dagars ålder

Agria Ponny är specialförsäkringen för dig med ponny. Vi har skräddarsytt en försäkring med våra mest heltäckande veterinär- och livvårdsförsäkringar kombinerat med tilläggsförsäkringar anpassade efter dig och din ponny.

A1 Safe Liv och Användbarhet

Du kan få ersättning om din ponny:

 • Insjuknar eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas
 • Kommer bort inom Norden

Från användbarhetsförsäkringen kan du få ersättning om ponnyn för all framtid förlorat sin användning som rid- eller brukshäst. Om ponnyn är utdömd men kan leva vidare kan du få delersättning med det belopp som överstiger 10 000 kronor.

A1 Safe Veterinärvård

Du kan få ersättning för:

 • Undersökning och behandling utförd av veterinär på grund av sjukdom eller skada
 • Sjukbeslag upp till och med 5 000 kronor per försäkringsår om veterinär ordinerat detta
 • Medicin
 • Avlivningskostnader
 • Veterinärens resekostnader
 • Djurambulans

Agria A1 Guld

Du kan få ersättning för:

 • Undersökning och behandling av hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar upp till 80 000 kronor per år
 • Ersättning för rehabilitering upp till 5000 kronor per år

Agria Extra

Agria Extra ingår om du försäkrar ponnyn före 30 dagars ålder.

Du kan få ersättning för:

 • Dolda fel
 • Ersätter klapphingstoperation

Agria Incident

Agria Incident ersätter personskador orsakade av Agriaförsäkrad häst.

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen täcker veterinärvårdskostnader upp till 80 000 kronor och har en fast självrisk på 3500 kr samt en rörlig självrisk på 20 procent.

Agria Ponny kan tecknas från andra levnadsdagen till och med det år hästen fyller 15 år.

När du tecknar Agria Ponny blir du kostnadsfritt medlem i Agrias Ponnyklubb.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare

Ring vårt kundcenter

0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här