Du kan få ersättning för:

  • Brand
  • Trafikolycka
  • Drunkning
  • Botulism

Agria Katastrof finns både som liv- och veterinärvårdsförsäkring. Om hästen dör eller förlorar sin användbarhet kan du få ersättning ur livförsäkringen. Om hästen behöver vård och behandling kan du få ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen. Försäkringen ersätter om skadefallet är en direkt följd av exempelvis brand, explosion, blixtnedslag, trafikolycka, drunkning med flera.

Agria Katastrof kan tecknas från andra levnadsdagen (ingen övre åldersgräns).

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen ersätter om hästen dör eller förlorar sin användbarhet till följd av uppräknade händelser. Försäkringen täcker även veterinärvårdskostnader upp till 80 000 kronor och har en fast självrisk på 3500 kronor samt en rörlig självrisk på 20 procent.

Hästar över 15 år

Har du en häst som är 15 år eller äldre och vill ha en livförsäkring? Då kan du välja Agria Katastrof Liv, en livförsäkring du kan köpa oavsett hur gammal din häst är, och ha hela hästens liv. Du väljer själv om du vill kombinera den med en veterinärvårdsförsäkring. Du kan självklart välja att kombinera den med våra mer omfattande veterinärvårdsförsäkringar eller Katastrof Veterinärvård som är mer begränsad. Ingen av våra veterinärvårdsförsäkringar har åldersgräns och kan köpas när som helst under hästens liv

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare

Ring vårt kundcenter

0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här