Agria sänker premierna för quarterhästar

Är du ägare av en quarterhäst som är försäkrad av Agria Djurförsäkring? Då sänks din premie från och med första juli i år. Bakgrunden är att rasen lyckats sänka sina kostnader för skador.

– Försäkring går ut på att alla är med och delar på rasens skadekostnader. Är skadekostnaderna höga påverkar det premien. Quarterhästarnas skadesituation har förändrats så pass att vi kunnat sänka premien, berättar Stefan Fur, Agria Djurförsäkring.

En veterinärvårdsförsäkring (motsvarande A1) för en vuxen quarterhäst kostar från och med i år mellan 599 och 2 916 kronor, beroende på hur man skräddarsyr den. Men skillnaderna i innehållet i de försäkringarna är förstås lika stor som skillnaderna i priset.

– Väljer man vårt vanligaste alternativkostar en försäkring för en vuxen quarterhäst 1 251 kronor. Då har man ersättning upp till 60 000 kronor per år, 2 800 kronor i fast självrisk och en rörlig del på 20 procent, avslutar Stefan.