Ekonomi i fokus på 2013 års Djurhälso- och Utfodringskonferens

På Djurhälso- och utfodringskonferens 2013 var temat ekonomi. Agria fanns på plats för att ta del av bland annat aktuella forskningsrön och trevligt arrangemang.

Djurhälso- och utfodringskonferens 2013 ägde rum på Billingehus i Skövde, och lockade nära 300 deltagare, bland annat experter, rådgivare, veterinärer och mjölkproducenter. Konferensen, som anordnades av Växa Sverige hade temat ekonomi.

Jakob Söderberg, vice VD på Växa Sverige hälsade oss välkomna och inledde med att tala kring bakgrunden till temat. Det gäller att i ett pressat lönsamhetsläge i mjölkbranschen, alltid fortsätta utvecklas för att finna en ökad effektivitet och lönsamhet. Jakob berättade vidare att vi i Sverige är världsledande inom bland annat djurhälsa, avel och foder, men att det finns förbättringspotential inom just ekonomi och lönsamhet. Viktiga inputs utifrån kom från den ekonomiske rådgivaren Rick Hoksbergen från Nederländerna som i sin gästföreläsning ansåg att vi i Sverige inte utnyttjar vårt egna grovfoder fullt ut och att vi bygger för dyra byggnader.

Energifylld stämning

Det rådde en energifylld och god stämning under konferensen, med aktiva deltagare. I de inledande föredragen var det stort fokus på den ekonomiska aspekten av mjölkproduktionen. Andra ämnen som berördes under de två dagarna var bland annat avel, foder, fertilitet och smittskydd. Föredragen med aktuella forskningsresultat ledde till många intressanta diskussioner.

Det delades även ut ett prestigefyllt pris under konferensen. Utmärkelsen som Årets Vallmästare togs hem av Bröderna Bengtsson i Olofstorp. Kristoffer Kullingsjö, som tillsammans med sin bror och sin granne tidigare i år fått priset som Årets Mjölkbonde, var på plats och gästföreläste om hur bland annat passion för lantbruket, framåtsträvande och samarbete gett lyckade resultat för deras företag Kullingsjö Lantbruk AB.

Efter två givande och energifyllda dagar på Billingehus åkte alla deltagare hem, förhoppningsvis motiverade att ta det där nästa klivet mot en ökad lönsamhet inom svensk mjölkproduktion.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg