Det finns fästingmedel som enbart är till för hund och som är livsfarligt för en katt

Ta bort fästingar

Fästingar bör tas bort så fort de upptäcks, helst inom det första dygnet efter det att de satt sig fast. På apoteket finns preparat som effektiv skyddar mot fästingbett. Var noga med att du köper ett fästingmedel som är till för katt bara. Det finns fästingmedel som enbart är till för hund och som är livsfarligt för en katt.

Om din katt ändå skulle bli angripen tar du bort fästingen med en fästingplockare eller pincett genom att dra fästingen rakt ut.

Insektsbett

Enstaka geting- och bistick ger nästan aldrig några allvarliga reaktioner, även om en del katter kan klaga högljutt efter ett stick. Det brukar ge sig utan åtgärd. Vissa katter är kraftigt överkänsliga för geting- eller bistick och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Detta är dock mycket ovanligt. Om din katt får ett insektsbett, gör så här:

  • Inspektera katten
  • Rör det sig om enstaka eller många stick?
  • Är kattens allmäntillstånd dåligt? Är den trött och blek?
  • Håll katten under uppsikt den närmaste timmen
  • Kontakta veterinär om katten blir dålig

Ormbett

Många kattägare tror felaktigt att ormbett är ofarliga för katter! I de lindrigaste fallen blir katten bara svullen på platsen för bettet. I de medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Katten får en lever- och njurskada och ofta blodbrist. Allt detta går över med vila och lämplig medicinering. I de allvarligare fallen får den kraftigare lever- och njurskador. Intensivvård krävs, men trots det överlever inte alla katter ormbetten.

En orm hugger sitt byte och sprutar in giftet i såret. Ormen doserar sitt gift olika vid olika tillfällen. Ibland tycks inget gift komma alls, vid andra tillfällen kommer en större dos.

En ormbiten kroppsdel svullnar successivt och kan anta en betydande storlek jämfört med det normala. Det brukar vara mycket smärtsamt!

Om din katt blir ormbiten, gör så här:

  1. Håll katten i stillhet, speciellt om bettet tagit i tassar eller ben
  2. Uppsök veterinär

Bilen kan bli en dödsfälla

Om ett djur placeras i en bil på en varm dag kan temperaturen inne i bilen, även då den står i halvskugga, bli så hög att djuret kan få värmeslag. Djuret flämtar våldsamt, är yr och har röda munslemhinnor. Lämna därför aldrig katter eller andra djur i en bil en sommardag!

Gratis videosamtal till veterinären

Är du med i Agria får du fri sjukvårdsrådgivning för ditt djur. Öppet alla dagar.

Läs mer och boka tid