Lämna aldrig hunden i bilen en varm dag

Foto: Per Kristiansen
Det förekommer ganska ofta att hundägare lämnar sin hund i bilen en varm och solig sommardag. Fönstret kanske öppnas några centimeter så att hunden ska få luft. När man sedan kommer tillbaka ligger hunden medvetslös i bilen.
20 °C ute kan ge
85 °C i bilen

Temperaturen i en bil stiger snabbt då den står i solen, trots att temperaturen utomhus bara är drygt tjugo grader. En hund som blir varm kan inte svettas på samma sätt som vi människor. De gör sig av med värmen genom att "hässja", det vill säga flåsa och på så sätt försöka hålla kroppstemperaturen normal. Om det blir för varmt i bilen klarar inte hunden av att hålla temperaturen utan den drabbas av överhettning och kan snabbt förlora medvetandet och riskerar att dö om den inte snabbt kyls ned.

Handla snabbt vid värmeslag

Om hunden påträffas i tid är snabba åtgärder viktiga! Ta ut hunden ur bilen och duscha den med vatten, eller blöt en handuk och blöt sedan ner hundens päls ända in på bara skinnet. Åk direkt till djursjukhus, klinik eller veterinär-mottagning. Om du har tillgång till en termometer så ta tempen på hunden.

Behandlingen fortsätter med alla medel att få ner kropps-temperaturen till under 39 grader. Hunden kommer att få dropp och andra mediciner beroende på hur allvarligt hundens tillstånd är.

Kan bli svåra skador

Vid alltför hög kroppstemperatur kan det uppstå allvarliga hjärnskador, hjärtskador, tarmskador, lever- och njurskador samt olika blodförändringar. Många hundar är i behov av sjukhusvård under flera dagar. Utgången är alltid oviss vid dessa händelser. Om hundföraren själv satt in tidiga åtgärder för att svalka sin hund, förbättras hundens chanser att överleva.

Lämna aldrig hunden instängd i en bil en sommardag. Med en utetemperatur på 20-22 grader stiger värmen snabbt till 85 grader.

Om din hund drabbas av värmeslag, gör så här:

  • Duscha eller blöt ner hunden med våta handdukar.
  • Åk omedelbart till djursjukhus eller klinik.

Försäkringen ersätter inte

Varje vår och sommar får Agria in skadeanmälningar på hundar som lämnats i varma bilar. En del djurägare vill ha ut livförsäkringen för att deras hund dött i värmen och andra vill ha hjälp med veterinärvårdsräkningen för en svårt överhettad hund. Har du medvetet lämnat din hund i en bil en varm dag så gäller inte försäkringen eftersom du då inte varit tillräckligt aktsam.

I Agrias allmänna försäkringsvillkor står följande:

6.2.1 Åsidosättande av aktsamhetskrav

Har du inte följt ovanstående aktsamhetskrav får vi minska ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Vid uppsåt eller vid allvarlig eller upprepad oaktsamhet kan du bli helt utan ersättning.

Gillar? 6 av 6 gillade, 5 i betyg