Funderar du på att kastrera din hund? Se då till att läsa på ordentligt så du kan ta det beslut som passar dig och din hund bäst. Det finns nämligen både fördelar och nackdelar med att kastrera. 

Juvertumörer och prostataproblem

Om din hund inte är ett potentiellt avelsdjur eller en utställningshund finns det fördelar med att kastrera. Till exempel minskar risken för juvertumörer hos tikar om man kastrerar tiken tidigt. På samma sätt kan risken för prostataproblem minska hos hanhundar.  

Om du har en tik som har jobbiga löp eller en hanhund som matvägrar eller ylar när tikarna i grannskapet löper finns också en chans att du slipper dessa beteenden efter en kastration. 

Nackdelar och risker

Men det finns också nackdelar med att kastrera. För det första är det ett ingrepp som kräver att man söver ner hunden - vilket alltid innebär en liten risk. Annat att ta in i beräkningen är att en hane som kastreras före puberteten utvecklar aldrig den vuxna, okastrerade hundens muskelmassa. En kastrering kan också leda till urininkontinens. I vissa fall kan dessutom en förändring av pälskvaliteten ske hos kastrerade hundar.

I flera studier menar man att ämnesomsättningen i vila är lägre än hos intakta djur vilket betyder att de kastrerade hundarna har ett lägre energibehov. 

Beteendeproblem går inte att kastrera bort

Många gånger är hanhundens temperament anledningen till att ägaren vill genomföra en kastrering. I de allra flesta fall blir hanen lugnare och könsdriften försvinner till stor del. Dock kan exempelvis revirmarkering och aggressivitet finnas kvar även efter kastreringen om den gjorts efter det att hunden utvecklat det beteendet. 

Vad kostar det att försäkra min hund?

Räkna på pris

Vad kostar det att försäkra min hund?

Räkna på pris