En hund som blir varm kan inte svettas på samma sätt som vi människor. De gör sig av med värmen genom att "hässja", det vill säga flåsa och på så sätt försöka hålla kroppstemperaturen normal. Om det blir för varmt i bilen klarar inte hunden av att hålla temperaturen utan den drabbas av överhettning och kan snabbt förlora medvetandet och riskerar att dö om den inte snabbt kyls ned.

Kan bli svåra skador

Vid alltför hög kroppstemperatur kan det uppstå allvarliga hjärnskador, hjärtskador, tarmskador, lever- och njurskador samt olika blodförändringar. Många hundar är i behov av sjukhusvård under flera dagar. Utgången är alltid oviss vid dessa händelser. Om hundföraren själv satt in tidiga åtgärder för att svalka sin hund, förbättras hundens chanser att överleva.

Mer om värmeslag hos hund

Försäkringen ersätter inte

Varje vår och sommar får Agria in skadeanmälningar på hundar som lämnats i varma bilar. En del djurägare vill ha ut livförsäkringen för att deras hund dött i värmen och andra vill ha hjälp med veterinärvårdsräkningen för en svårt överhettad hund. Har du medvetet lämnat din hund i en bil en varm dag så gäller inte försäkringen eftersom du då inte varit tillräckligt aktsam.

I Agrias allmänna försäkringsvillkor står följande:

6.2.1 Åsidosättande av aktsamhetskrav

Har du inte följt ovanstående aktsamhetskrav får vi minska ersättningen helt eller delvis enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Vid uppsåt eller vid allvarlig eller upprepad oaktsamhet kan du bli helt utan ersättning.