Vi alla känner nog till detta problem på det ena eller andra sättet. Antingen gör din hund det nu, eller också har din hund någon gång gjort det, eller så har du passerat på gatan utanför ett staket då en hund skällt på andra sidan.

I normalfallet vågar jag påstå att detta ofta startar med att hunden på tomten skäller på förbipasserande hundar. Sen övergår det till att skälla på personer utan hundar, sen på cyklister, bilar med mera.

I grund och botten så är det ofta miss i uppfostran. Inte alltför sällan är dessa skälliga hundar även skälliga i andra situationer. Kanske inne i bostaden, kanske i bilen, eller vid hundmöten.

Skäller hunden även i andra situationer?

När jag får denna fråga av personer som har problem med detta så brukar jag ofta fråga just det – Skäller din hund i andra situationer? Svaret är nästan alltid – ja. I alla fall efter en stund då hundägaren tänkt efter en stund.

Att låta en hund skälla i bostaden, eller vid hundmöten, men samtidigt försöka åtgärda detta problem ser jag som mycket svårt. Kanske till och med omöjligt.

Varför skäller då hunden?

  • Är det på grund av osäkerhet?
  • Är det på grund av rädsla?
  • Eller är det ren aggressivitet?

Faktum är att det sällan är något utav detta. Enkelt beskrivit så kan man helt enkelt säga att hunden tycker detta är kul. En hund har en naturlig instinkt att vakta, att larma om det kommer någon. Dessutom tycker en hund att just detta är fullkomligt normalt att göra så.

Problemet har också den egenskapen att det ofta accelererar i styrka. Hunden kommer alltså bli värre och värre över tid. Dels har det med hundens ålder och mognad att göra, men också på grund av att hunden hela tiden får fördel i att skälla på personer eller hundar utanför tomten.

Naturligt att vakta i hundens värld

I hundens värld när det kommer någon och närmar sig tomten, så handlar det om en inkräktare. Hunden skäller då på grund av ovan redan beskrivet. Varje gång hunden gör detta så vinner ju hunden. Varje gång det passerar någon så försvinner dessa bort, de går helt enkelt förbi. Detta uppfattas mycket lätt av hunden att den skrämt iväg dessa individer. För varje gång den gör detta så blir hunden starkare och känner sig större och större.

Konsekvent träning

Lösningen på detta problem är inte så lätt. Att lösa problemet i sig behöver inte vara svårt, det svåra är att vara konsekvent. Lämnar man hunden på tomten själv och hunden skäller på någon, ja då är man ju alltid sen med en eventuell tillrättavisning. En sen tillrättavisning kan jämföras med en bestraffning vilket i sig är helt värdelöst och bara negativt för dig och din hunds förhållande.

Ska man lösa detta problem, då får man också leva med att man får vara med hunden på tomten en tid framöver tills detta bekymmer är borta.

Lösningen på problemet är att vara konsekvent samt att förekomma. Med att förekomma menar jag att man tillrättavisar hunden innan den skällt på en förbigående. Detta för att hunden ska lyckas vilket man sedan belönar.

Rent praktiskt går kan det gå till på följande sätt:

Jag är ute på tomten med Fido som gärna och alltid skäller på förbigående.
Antingen ser jag på Fido att någon närmar sig, eller också ser jag det själv.

Innan Fido agerar, så agerar jag!

Jag tar kontroll på situationen genom att kanske kommendera Fido att komma till min sida. Fido kommer in till mig men är hela tiden uppmärksam på den som ska passera. Jag visar Fido med hjälp av kroppsspråk och fysisk kontakt att Fido inte ska gå fram till staketet. Istället gör jag det själv. Jag går fram till staketet, hela tiden tydlig mot Fido att jag har kontroll. Jag kanske säger –hej – till den förbipasserande samtidigt som jag förstärker Fidos bra beteende med en belöning. Belöningen kan vara en godis, eller en boll jag slänger in på tomten som Fido får hämta.

Visa och belöna

I detta läge har jag visat Fido att jag tar hand om ”inkräktare” samtidigt som jag lär Fido att rätt uppträdande ger honom en belöning. Alltså, inte bestraffa eller fya. Bara förekomma/tillrättavisa samt belöna.

När detta går bra och jag märker att Fido förstår att det nu är jag som hanterar ”inkräktare” så börjar jag nu att totalt ignorera passerande. Skulle Fido visa lite för mycket intresse för dessa passerande igen så låter jag Fido förstå att detta är fel. Det gör jag med röst, med kroppsspråk och kanske fysisk kontakt.

Snart sköter sig Fido perfekt då jag är med på tomten. Nu är det dags att låta Fido vara ensam på tomten.

Betrakta från håll

Även detta gör jag nu under kontrollerade former. Jag lämnar Fido på tomten och går själv in i huset. Men jag placerar mig vid ett fönster och iakttar både Fido och eventuella förbipasserande. När den första individen är på gång att passera så förekommer jag genom att öppna ett fönster och ”påminner” Fido innan individen passerat. Fido kommer då att känna igen situationen och jag belönar då som tidigare.

Successivt kan jag nu släppa på ”kontrollen” mer och mer. Ungefär så gör jag med hunden som skäller på tomten.

Fullt ansvar när hunden är på tomten

Sen undviker jag faktiskt att ha hundarna ensamma på tomten alltför mycket. Detta på grund av att det då är lätt att problemet återkommer. Dessutom gäller det strikta ägaransvaret även om din hund är på tomten. Det innebär att du har fullt ansvar för din hund i alla lägen.

Konsekvens, träning, förekomma och belöna. Det är fyra ingredienser så får dig att lyckas med detta.

Lycka till!