Agility är en hundsport som passar de flesta hundar. Att träna agility stärker kontakten mellan hund och förare eftersom samarbete på banan är ett måste.

Tävlingar i agility är indelade i tre olika storleksklasser: small, medium och large. Det går också att tävla i klasser med endast hopphinder (hopp-klass) eller i agility-klass som också innehåller olika balanshinder.

Hinder

Hopphindrens höjd anpassas efter hundens mankhöjd. I agility finns tre olika storleksklasser; small (under 35 cm i mankhöjd), medium (35-43 cm) och large (över 43 cm).

Gungbrädan är ett av balanshindren som ingår i agility-klass. Hunden ska lära sig hur den får brädan att tippa över med hjälp av sin kroppsvikt. Var försiktig i början så att hunden inte blir rädd när brädan slår i marken.

Däcket ska hunden hoppa igenom. Det gäller för hunden att förstå att ingen annan väg än genom själva däcket är tillåten.

Tunneln kan vara utlagd både rak och i en båge på banan. Hunden ska såklart springa igenom tunneln. Storleken på tunneln är densamma för alla hundar så den lite större hunden måste lära sig att springa lätt hukad.

Platta tunneln ska hunden springa in i och själv forcera öppningen. När du börjar träna på hindret kan du hjälpa hunden genom att glänta på öppningen så den förstår hur man tar sig igenom. Var noga med att tunneln ligger platt och rak så att hunden inte trasslar in sig.

Slalom kräver ofta en del träning innan hunden förstår vad det går ut på. Förutom att lära sig själva slalomen ska hunden förstå att den alltid ska börja gå in i slalomen från höger sida.

Långhoppets längd varierar mellan de olika storleksklasserna. Hunden ska hoppa över hela hindrets längd och får inte vidröra eller riva någon av sektionerna.

Balansbomen är ett relativt högt och smalt hinder. Hunden ska springa uppför en ramp, balansera över hela hindret och sedan ta sig ned via en ramp.

Regler

Alla balanshinder (balansbomen, gungbrädan och A-hindret) har så kallade kontaktfält som hunden måste trampa i när den tar sig upp på och ned från hindret. Fälten finns där för att hunden inte ska gena men också för att minska skaderisken.

A-hindret är 170 cm högt och hunden ska klättra både upp och ned för hindret. Hunden måste sätta minst en tass i kontaktfälten på upp- och nedvägen.

Lycka till med träningen!