Motion av den unga hunden

Hur avslappnad och lugn din cykeltur än ter sig, så innebär cykelmotion ändå att hunden tvingas hålla ett konstant tempo och inte själv har möjlighet att reglera hastighet och mängd motion. Innan din hund utsätts för den här typen av belastning bör den i första hand vara färdigväxt.

Medan hunden växer bör den få en begränsad mängd motion och hunden bör själv kunna vara med och reglera hur mycket den rör sig.

Rekommendationer inför cykelträning

Genomgående kan man säga att det inte är en god idé att börja cykelmotionera hunden före 18 månaders ålder. Detta är naturligtvis en individuell gräns – en tyngre hund kan behöva mer tid innan ben och leder klarar en större påfrestning. För hundar av sådan ras som ibland har höftledsfel eller armbågsledsfel, ska man definitivt ha hunnit röntga hunden innan cykelträning inleds.

Det är viktigt att veta hur hundens leder ser ut för att kunna avgöra vilken typ av belastning det är lämpligt att utsätta den för. Om din hund har anmärkning på höfter eller armbågar så bör du rådgöra med din veterinär för att kunna lägga upp ett träningsprogram som bäst passar din hund.

Hunden City får springa halva turen bredvid cykeln och sitta halva turen i vagnen. 

Inskolning

När du vet att hunden är fysiskt mogen för att klara av cykelmotion så är nästa steg att ”skola in” hunden i cyklandets konst. När du cyklar ska hunden springa på din högra sida, alltså motsatta sidan till när hunden ska gå fot. Anledningen är att du ska befinna dig mellan trafiken och din hund om ni cyklar på trafikerade gator.

Det kan vara lämpligt att lägga in ett kommando när du lär hunden springa bredvid cykeln. Använd exempelvis kommandot ”pedal” när du placerar hunden på din högra sida vid cyklingen. Efter lite träningen klarar hunden även att springa lös vid sidan, när omgivningen tillåter. Att ha hunden lös minskar risken för abrupta stopp om hunden, trots förmaningar, hittar något spännande att lukta på.

Se till att du har rastat hunden innan ni ger er av på cykelturen. Det minskar risken för att du eller din hund ska skada sig vid ett plötsligt stopp.

Underlaget är viktigt

Till en början är det bäst att skynda långsamt och cykla kortare turer. För hunden är det dels viktigt att den lär sig hur cyklingen går till och hur den förväntas uppföra sig och dels av vikt att den i början rent fysiskt inte utsätt för stor belastning av ovana muskler.

Det är också viktigt att tänka på vilket underlag som hunden motioneras på. Motion på hårt underlag, som asfalt, medför ett större slitage på hundens leder och bör minimeras. Försök motionera hunden på så mjukt underlag som möjligt. Gräs och sand är allra bäst men kan bjuda lite motstånd för den som sitter på cykeln. Motionsspår brukar ha utmärkt underlag men här är det av extra stor vikt att hålla hunden kopplad för att inte störa andra motionärer.

”Springer” att rekommendera

Förutom inskolning av hunden krävs även att cyklisten får en viss vana vid att framfärdas med hunden vid sidan. Att hålla i kopplet med en glad hund i andra änden kan vara en utmaning även om man inte dessutom har ett styre och pedaler att hålla reda på!

Det finns en speciell anordning, kallad springer, framtagen just för att sätta på cykeln när du motionerar din hund. Hunden ska då ha på sig en sele och selen fästs vid en arm som sitter fast på cykelns ram. På så vis har hunden motstånd från hela övriga ekipaget om den sackar efter eller försöker stanna eller springa fortare. Det är dock lämpligt att ha koppel på hunden även om springer används, eftersom kopplet gör det möjligt att kontrollera hastiga rörelser från hunden sida.

Reflexer ett måste

Oavsett säsong är det alltid på sin plats med reflexer på såväl dig som hunden. Även på sommarkvällarna är det viktigt att synas ordentligt. Tänk på att utrusta dig och din hund ordentligt nästa gång ni är ute och cyklar.

Om hunden sitter i cykelkorg eller -vagn

Det finns många olika tillbehör för hunden som vill följa med på cykelturen utan att behöva springa själv. Marknaden erbjuder flera varianter på cykelkorgar och -vagnar. Se till att införskaffa det som passar dig och din hund bäst. Viktigt är att hunden sitter bekvämt och tryggt vad ni än väljer för transporthjälpmedel på cykelturen.

Welsh springer spanieln City får följa med i cykelvagn. Glöm inte att stänga öppningen när cykeln är i rörelse.


Lycka till och cykla lugnt!