Agria A12 ersätter:

  • Sårskador
  • Kolik
  • Frakturer eller fissurer i benvävnad som är fri från artros
  • Läkemedel
  • Veterinärens resor
  • Kostnad för djurambulans
  • Avlivnings- och destruktionskostnader*

* Ersätter en avlivning per 12 hästar och år


Agria A12 är ett samlingsavtal för dig som har 12 hästar eller fler. Denna försäkring innehåller en veterinärvårdsförsäkring per häst samt ett plustillägg som kan fördelas fritt mellan hästarna på avtalet. Försäkringen går att komplettera med enskilda livförsäkringar för de hästar du vill.

Agria Incident

Agria Incident ersätter personskador orsakade av Agriaförsäkrad häst.

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen täcker veterinärvårdskostnader upp till 80 000 kronor per häst och har en fast självrisk på 3500 kr samt en rörlig självrisk på 20 procent.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare


Ring vårt kundcenter
0775-88 88 88


Fler kontaktuppgifter hittar du här