I Tidningen Ridsport nr 3 2019, menar företrädare för Jordbruksverket att ”alla fastigheter inte har hagar och att hästen då kan rastas i ridhus eller liknande”.

– Men varför ska man anpassa hästen efter fastigheten och inte tvärtom? Det borde vara självklart att man inte får hålla hästar på fastigheter utan tillräckligt mycket mark. Här borde istället Jordbruksvereket ha tydliga riktlinjer för vilka fastigheter som är lämpliga att ha hästar på, säger Agnes Fabricius. 

Anpassa hagarna efter hästens storlek och behov

Jordbruksverkets företrädare menar att ”det är svårt att säga hur stora hagarna bör vara eftersom hästar har olika storlek”.  Här borde det gå att ta fram riktlinjer, med en rimlig övergångsperiod där hästägare har möjlighet att kunna anpassa sin anläggning.

- Vi menar att hästarna ska ha tillräckligt stora hagar för att kunna röra sig fritt i alla gångarter och kunna utöva sitt naturliga beteende, oavsett storlek på hästen, säger Agnes Fabricius.

I Agrias strävan att minska antalet hältor och därmed bidra till friskare, hållbarare hästar som får leva långa liv är daglig utevistelse en viktig del.

– Hästar är i grunden stäppdjur med kroppar och psyke för att röra på sig under stora delar av dygnet, annars uppstår lätt sjukdomar, skador och beteendestörningar, säger Agnes Fabricius. 

Vi vill se att Jordbruksverket ställer krav på att:

  • Alla hästar ska ha tillgång till daglig utomhusvistelse i hagar som är anpassade efter deras storlek och behov.

Vill du läsa mer om vårt arbete om friskare, hållbara hästar? Gå in på www.agria.se/stoppahaltan