Att ekollon är farliga beror på att de innehåller stora mängder tannin. Tanninet är frätande och orsakar inflammationer i hästens mag- och tarmkanal samt skadar njurarna och levern. I höga doser kan det till och med leda till att djuret dör. 

- Att ekollon är giftigt för hästar kan jag inte påminna om för många gånger. Varje höst förekommer fall av ekollonförgiftning som enkelt kan förebyggas om man kontrollerar hagarna noga, säger Agrias hästveterinär Karl-Henrik Heimdahl.

Kontrollera hagarna
Vet du vilka sorters träd och växter som förekommer i din hästs hage? Om inte så kan det vara en god idé att ta reda på det. Om det är så att det finns ek i hagen är det bra om du med jämna mellanrum kontrollerar att det inte ligger stora mängder ekollon på marken under träden. Finns där mycket ekollon så bör du under hösten antingen hägna in träden eller använda en annan hage. 

Symtom på ekollonförgiftning
Om en häst får i sig en mindre mängd ekollon, så behöver den inte bli sjuk eller också stannar symptomen vid magsmärtor, men om den får i sig stora mängder kan skadorna bli betydligt värre. De första symtomen du ska vara observant på är att din häst blir trött och slutar äta. Därefter blir den ofta förstoppad för att sedan inom 2-10 dygn få en tjärliknande diarré. Feber kan också förekomma.

Är du orolig för att din häst har fått i sig ekollon och tror dig se symptom ska du kontakta veterinär.  Det finns ingen behandling som biter på förgiftningen i sig, men hästen kan behandlas symptomatiskt mot magsmärtorna, diarrén och förstoppningen.