Hästar kan drabbas av förgiftning, både vid konsumtion och direktkontakt med huden av alsikeklövern, som kan leda till hud- och leverskador. Exakt vilket ämne som orsakar förgiftningen vet man inte. Att förgiftning främst uppstår vid fuktiga förhållanden vet man däremot. Risken är dock inte obefintlig att en häst drabbas i torrare miljöer. I år har det varit en väldigt fuktig sommar som bidragit till ett flertal fall av förgiftningen. Om en häst blir förgiftad är det turligt nog många som snabbt blir friska från både sina hud- och leverskador om alsikeklövern tas bort på betet och i fodret.

Ljuskänslighet och hudskador

Alsikeklövern kan orsaka fotosensibilitet hos hästar, vilket betyder ökad ljuskänslighet. Hästar som drabbas blir väldigt känsliga mot solens UV-strålning och det kan orsaka hudskador som ibland ser ut som brännskadad eller solbränd hud. Fotosensibilitet drabbar framförallt hud som är opigmenterad eller delvis pigmenterad. Hästar med vita eller ljusa mular brukar ofta drabbas värst.

Leverskador

Även leverskador kan uppstå om hästen äter eller har direkt hudkontakt med alsikeklövern. Vid förgiftning hämmas levern från att rena blodet från det giftiga ämnet. Beroende på hur påverkad levern blir finns olika åtgärder om en häst drabbats.

- Ibland räcker det att byta foder och flytta hästen. Behandling med kortison, antibiotika och eventuell vätsketerapi kan också sättas in vid leverskador orsakade av alsikeklövern, säger Charlie Lindberg, leg. Veterinär.

Förgiftningssymtom

 • Fotosensibilitering
 • Dålig aptit
 • Depression
 • Slöhet
 • Uttorkning
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Vattensvullnad (ödem) i nedre delen av benen
 • Gulsot
 • Diarré
 • Blödande hudutslag
 • Sår i munhålan
Att göra

I hagen:
 • Flytta hästen till hage utan alsikeklöver
 • Plöj och så om hagen, men var uppmärksam på återväxt då alsikeklövern är ett ogräs som sprider sig lätt och det är därför inte säkert att den försvinner helt

Foder:

 • Kolla hästens foder, innehåller det ca 20 procent alsikeklöver eller mer bör du byta
 • Fröblandningar kan innehålla alsikeklövern, undvik dessa

Svårt att se skillnad på klövern?

Det finns många olika typer av klöver och det kan vara svårt att veta vilken den farliga alsikeklövern är. Alsikeklöverns blomma är liknande vitklöverns, men alsikeklövern växer mer på höjden än vitklövern. Att alsikeklövern växer upprätt är den tydligaste skillnaden från andra klöverarter. Blomman är vit och röd/rosa och bladen är äggformade.

Läs mer om Alsikeklövern på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)