Ledvätskans, eller synovians, funktion är att smörja för att minska friktionen mellan ledbrosket och förser också leden med näringsämnen och syre. Ledvätskan tillverkas i synovialmembranet som består av tunn bindväv med förgrenade bindvävskorpusklar. Membranet finns i ledhålan, i alla leder. Liknande vätska finns i bland annat senskidor.

Sämre kvalitet - mer friktion

Synovia betyder ägg på latin och det är just färgen på rå äggvita som frisk ledvätska ska ha. Det kan hända att ledvätskans kvalité försämras. Detta sker till exempel när synovialmembranet börjar producera mer ledvätska, kanske på grund av överansträngning eller vrickning. Detta kallas serös artrit. När kvalitén på ledvätskan försämras så blir det också mer friktion i ledbrosken. Detta kan behandlas genom injektioner av preparat som liknar ledvätska av god kvalité. Exempel är hyaluronsyra med olika viskositet.

Serösa ledinflammationer kan förekomma i alla leder. Vanliga symptom vid serös artrit är hälta, ledfyllnad och ökad värme.