Regler för transport av hästar

Djurskyddslagen ställer vissa krav vid transport av hästar. Föraren ska minst en gång per timme kontrollera hästens tillstånd.

Transportfordonet ska rengöras grundligt efter varje färd. Vid misstänkt smitta ska det transporten saneras med desinfektionsmedel.

Körningen ska anpassas så att hästen inte åsamkas skada eller obehag. Hästen ska fodras och vattnas i enighet med vad som gäller i normal, god djurhållning.

Golvet i transporten ska vara halkskyddat och hästen ska skyddas från andra hästar och annat gods.

Dräktiga ston får inte transporteras fr.o.m. tredje veckan före beräknad fölning. Gäller det transporter längre än ett dygn är gränsen sex veckor före beräknad fölning.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg