Snart är hagarna fyllda med nyfikna, långbenta fölungar. Vinterns bekymmer är glömda. Våren är uppfödarens skördetid och en härlig tid för alla hästägare.

Dags för fölning?

De flesta fölningar som gått snett beror på att stoet fölat i ensamhet. Den vanligaste dödsorsaken bland föl i samband med förlossning är nämligen kvävning i fosterblåsan. Rådgör med din veterinär kring lämpligt larm- och övervakningssystem, så att du kan kontrollera fölningen.

Amma till ditt föl?

Tyvärr dör årligen ett antal ston i samband med fölning. För att rädda fölet måste man snabbt skaffa fram den råmjölk som tillför fölet ett grundläggande infektionsskydd. Ta undan mjölk och frys in om något sto har överflöd. Agera snabbt för att få fram en amma till ditt föl. Ett sto som förlorat sitt eget föl producerar mjölk och kan vara till stor hjälp.

Föl- och ammajouren fyller här en viktig funktion. Den är öppen från mitten av februari och framtill mitten av augusti. Det är Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) som har tagit huvudansvaret för verksamheten, som är ideell och bygger på att alla landets uppfödare, oavsett ras och hästsport, anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor.

Lasta rätt

Lastning bör tränas i lugn och stressfri miljö. Ofta är det just brådskan som vållar problem. Öppna inspektionsluckan så att ljuset faller in i transporten. Dra undan mellanlämmen så att hästens plats ger ett rymligt intryck. Stå inte i vägen för hästen när den ska gå in. Håll i grimman, inte i grimskaftet, då hästen börjar gå upp på baklämmen. Bind inte upp hästen med för långt grimskaft, så att
den kan få huvudet under bommen. Vissa hästar kräver stor plats för att hålla
balansen.

Transport innebär alltid risker

Redan under den tidiga våren möter man många hästsläp ute på vägarna – tävlingsresor, ston som ska till hingststation, unghästar som ska flyttas. Många av riskmomenten under transporten är lätta att förebygga. Använd speciella skyddsdamasker avsedda för transport eller bandagera med ett underliggande vaddstycke. Bandagen ska skydda ända ner om ballarna. Skyddet bak läggs så att vaddstyckets övre del täcker en bit ovanför hasspetsen. Vissa hästar skaver
svansroten mot baklämmen, bandagera även här.

Se över hästsläp

Att ditt släp klarat den årliga besiktningen innebär inte att det är fritt från brister. Mycket kan hinna hända mellan besiktningarna eftersom slitaget på många släp är hårt. Kontrollera till att börja med bottenplattan. Minsta tecken på rost och röta innebär en stor risk, många olyckor händer årligen då hästar trampar igenom släpets golv.

Kontrollera att påskjutsbromsen är i funktion och att den inte nyper vid inbromsning. Kontrollera körriktningsvisare och bromsljus; alla släp fungerar inte i kombination med alla bilar. Säkerhetswire, mönsterdjup på däck, ringtryck och reservdäck är andra punkter du bör kontrollera, eventuellt med hjälp av en bilverkstad.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december